สัญญาธุรกิจ

nitta 4818140042
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของที่ระลึก
สัญญา คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง สาเหตุที่ต้องมีสัญญา
สัญญาเช่าอาคาร/พื้นที่ เจ้าของสถานที่ เพื่อเป็นหลักฐานการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ โดยจะต้องมีการระบุระยะเวลาในการเช่า , จำนวนเงินที่ต้องจ่าย , ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการเช่า ให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับทราบร่วมกัน
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน สถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืม ที่เจ้าของกิจการนำมาใช้ในการลงทุน โดยในสัญญาจะระบุ จำนวนเงินที่กู้ , เงื่อนไขการชำระเงินและดอกเบี้ย 
สัญญาว่าจ้างพนักงาน พนักงาน , ลูกจ้าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในกิจการ โดยจะระบุถึงเงื่อนไขในการจ้างงาน , อัตราเงินเดือน  
สัญญาในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีภาระหน้าที่ใดบ้างที่ธุรกิจที่ต้องทำ
สัญญาในการติดตั้งโทรศัพท์   องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตั้งโทรศัพท์ที่ใช้เป็นประโยชน์กับกิจการ  
สัญญาในการติดตั้งขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตั้งไฟฟ้า
สัญญาในการติดตั้งน้ำประปา การประปานครหลวง เพื่อเป็นหลักฐานในการติดตั้งน้ำประปา
สัญญาการตกแต่งสถานที่                     ผู้รับเหมา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตกแต่งสถานที่ประกอบกิจการ ให้ถูกต้องตามความต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#สัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของที่ระลึก

หมายเลขบันทึก: 68602, เขียน: 21 Dec 2006 @ 14:18 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 11:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)