เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรในความเข้าใจของคุณ

เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมะ การพูด ในหลวง

พอดีวันนี้ได้เชิญ ดร. เทพชัย จากเนคเทคมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป โท และได้มีโอกาสฟังทัศนคติและข้อคิดเห็นของ ดร. เทพชัยในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ดร. เทพชัยวิเคราะห์ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากลักษณะนิสัยของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยตลอด  เพราะฉะนั้น  คนที่ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงควรจะขยันทำงานซึ่งก่อจะทำให้มีรายได้ที่พอ  และมีเวลาน้อยลงในการใช้จ่ายเงิน   และทำให้มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสนทนานี้คือ  คำพูดของคนขึ้นอยู่กับผู้พูดว่าเป็นใคร  คำพูดเดียวกันของคน 2 คน อาจจะมีความหมายแตกต่างกัน  โดยปกติเราไม่ค่อยวิเคราะห์ความหมายของคำพูดอย่างลึกซึ้งจากลักษณะนิสัยของคนที่พูด

นอกจากนี้ทำให้เราเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีขึ้น  ซึ่งแต่เดิมเข้าใจว่าคนที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนที่มีเหตุผล ทำอะไรพอประมาณกับกำลังที่ตนเองมี  และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง  ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการกระทำของเราซึ่งจะต้องมีการขยันทำงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคือการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะ#เศรษฐกิจพอเพียง#ในหลวง#การพูด

หมายเลขบันทึก: 68472, เขียน: 20 Dec 2006 @ 22:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ  ทำให้ได้อีกมุมมองหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ  แต่ถ้าในความคิดของดิฉัน  การที่เราขยันทำงานมีรายได้ที่พอเพียง   นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างหนึ่ง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนยังต้องช่วยกันตีความอีกมากค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ชอบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากครับ
  • ถ้ามีโอกาสน่าจะไปดูที่นี่ครับ
  • คลิก ท่านอาจารย์หมอ JJ จะเชิญมาที่ขอนแก่นด้วยครับ
  • ขอบคุณมากครับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลึกซึ้งจริง ๆ ครับ จะไปผูกติดกับธรรมะ ก็ได้ ในหลักสัปปุริสธรรมเจ็ด ก็สอดคล้องกัน คือรู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาลเวลา รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล

ถ้าจะให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นรูปธรรมเด่นชัด ผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราควรทำให้เห็นก่อน แล้วค่อยพูดให้ประชาชนทำตาม บางคนเก่งแต่ทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่เป็น ประชาชนก็ไม่มีตัวอย่างให้ทำตาม แต่ผมเชื่อว่านายกคนปัจจุบันของเราได้ดำเนินทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีแล้วครับ

ขอบคุณ อ.ลูกหว้า คุณขจิต Mr. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ครู Eng' ตะคร้อพิทยา  ที่ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์ค่ะ

น้อง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

medki[hko

ผู้ศึกษา เศษรฐกิจพอเพียง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

................................................