สาเหตุที่ยังไม่ทำ KM เพราะ................................................

คำตอบที่ได้         ไม่มีเวลา     งานประจำมาก   งานด่วนเยอะ

นี่มักจะเป็นคำตอบที่เจอจากหน่วยงานที่ยังไม่ได้ทำหรือเพิ่งเริ่มทำ KM

ไอ้คำว่า   "ไม่ได้ทำ KM"  นี่แหละ    ผมว่ามันทำความคิดของคนเราติดหล่มได้   โดยเฉพาะหน่วยงานที่เพิ่งจะเริ่มเอาเครื่องมือใหม่ๆเข้าไปใช้ในการพัฒนางาน

คำตอบเหล่านี้  มันช่วยกระตุกความคิดเราอีกครั้งให้เราย้อนทำความเข้าใจกับมันว่า

เราจะทำงาน   หรือทำ KM ......?

เราจะทำงาน   โดยเอา KM process ฝังไว้ตรงไหนของงานประจำ......?

เราจะทำงาน   โดยใช้ KM process ร่วมกับคนกันที่ไม่รู้จัก KM   โดยที่เราไม่ต้องบอกเขาว่า KM คืออะไร.........ได้หรือไม่?

เราจะทำงาน   โดยสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง........เมื่อเราใส่ผงพิเศษ ตรา KM  เข้าไป?

เราจะทำงาน ...................................?