วันนี้ได้กล่าวกับนักเรียนที่หน้าเสาธง อากาศเริ่มหนาวแล้ว ต้องดูแลสุขภาพ สิ่งที่ชื่นชมกับนักเรียน คือ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน มหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ ๘๐ พรรษา องค์ราชัน เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรเรียนเลยพิทยาคม นักเรียนเราก็ได้รางวัลมาตามที่เราคาดไว้ โดยเฉพาะการตัดต่อวีดีโอซึ่งมีการแข่งขันเป็นปีแรกนักเรียนเราได้รางวัลดีเยี่ยมทั้งม.ต้นและม.ปลาย ปีหน้าให้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะจะมีการแข่งขันในรูปแบบโครงงานคอมพิวเตอร์ คือให้นักเรียนไปบันทึกวีดีโอเป็นเรื่องราวแล้วนำมาตัดต่อนำเสนอ โรงเรียนจะซื้อกล้องวีดีโอให้ ๑ ชุด