วันจันทร์ที่  18  ธันวาคม  2549

     วันนี้ลาหยุด  1  วันคะ  เนื่องจากป่วยและไม่สามารถที่จะมาทำงานได้  เพราะลุกไม่ไหวและไม่มีเสียงเนื่องจากเป็นหวัดลงคอจึงโทรมาลาพี่ปุ๋ยขอหยุด 1 วัน

ปวีณา  ชูราศรี

กฟผ.