ทีมงานซ่อมบำรุงรีบปรี่มาเขียนบทความเมื่อได้รับหนังสือเวียน เรื่อง การมอบโล่ห์รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2548 และปี 2549 ทีมงานขอแสดงความยินดีกับทุกท่านกันด้วยนะครับ

                  

                   ซึ่งเ มื่อจากดูรายนามแล้วทีมงานต้องขอขอบพระคุณเพราะมีบุคคลากรของหน่วยงานเราติดอันดับเป็นจำนวนมาก ดังรายนามต่อไปนี้

นายธนู  คุณยศยิ่ง (ตัวกระผมเองครับ)

นายอภิชัย  ยิ้มเรื่อง

นายปรีชา  ฤทธิ์สุข

นายดิเรก  สุขแจ่ม

นายนิพนธ์  โปร่งมณี

นายนรินทร  ล้อไป

นายสกล นิลเทียม

        ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทำ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่เราก็จะพยายามคิดและทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุด โดยยึดหลักการปฏิบัติที่เกิดจากส่วนลึกภายใต้จิตใจของแต่ละคน  ที่พร้อมจะปฏิบัติเพื่อส่วนรวมด้วยความสุจริตใจ โดยมีเสียงจากสังคมเป็นตัวชี้วัด เมื่อสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าดีและถูกต้องแล้ว เราก็จะปฎิบัติและรักษาความดีนั้นไว้ และพร้อมจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อย

         แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีรายนามก็อย่าพึ่งท้อใจกัน ผมเชื่อนะครับว่ายังมีบุคคากรในสถาบันเรา ที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพอีกมากมาย ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทำดีกันต่อไปนะครับ