วันอังคารที่  19  ธันวาคม  2549

    ช่วงเช้า

 ในวันนี้ที่การไฟฟ้ามีงานหาเสียงเลือกตั้ง  การทำงานในวันนี้จึงเป็นการถ่ายวีดีทัศน์  ของการหาเสียงในแต่ละคณะๆ  ละ  40  นาที  ในการหาเสียงบนเวที

     ช่วงบ่าย

   ในช่วงบ่ายของการทำงานเป็นการเตรียมงานปีใหม่  โดยการจัดการประชุมเรื่องการแสดงว่าเราจะมีการแสดงอะไรดีในงานปีใหม่  การประชุมลงมติการแสดงว่าเราจะแสดง  เรียนแบบรายการตีสิบ

ปวีณา  ชูราศรี

กฟผ.