คุณจุ๋ยม่วยต้องการแปลงสัญชาติเป็นไทยไม่อยากกลับไปอยู่ประเทศจีนแล้ว

ท่านแก่มากแล้ว ไม่สามารถร้องเพลงชาติไทยได้ เราจะมีหนทางช่วยท่านหรือไม่

กรณี คุณจุ๋ยม่วย แซ่ สื่อ

คุณจุยม่วยเดินทางมาจากประเทศจีน ตั้งแต่ตอนสาว ๆ ปัจจุบันมีอายุ 83 ปี แล้ว ท่านต้องการที่จะแปลงสัญชาติเป็นไทย

ท่านไม่ต้องการกลับไปอยู่ที่ประเทศจีนแล้วเพราะมีลูก หลาน เหลน อยู่ในประเทศไทย รวมๆ กันประมาณ 90 คน

เอกสารที่ถืออยู่ปัจจุบัน

ใบต่างด้าว และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทร. 14

ท่านเคยยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแล้วแต่ไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถร้องเพลงชาติไทยได้

จะมีหนทางใดบ้างหรือไม่ที่ทำให้ท่านมีสัญชาติไทยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต

----------------------------------

นัดให้มาสอบปากคำโดยละเอียดกว่านี้ในวันพุธที่ 27 ธค. 49

ภายหลังจากที่ได้สอบปากคำลูกชายของคุณจุ๋ยม่วย และประกอบกับการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ของคุณจุ๋ยม่วยแล้ว ได้ความว่า

* คุณจุ๋ยม่วยเป็นคนที่เกิดในประเทศจีน เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ท่านอายุได้ 2 ขวบ และหลังจากนั้นก็อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่งงานในประเทศไทย มีลูก หลาน เหลน อยู่ในประเทศไทย

* คุณจุ๋ยม่วยประกอบอาชีพโดยมีกิจการค้าขายของครอบครัว และทำงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

* เมื่อคุณจุ๋ยม่วยเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่เคยไปพิสูจน์สัญชาติจีน และถึงปัจจุบันญาติพี่น้องของท่านในประเทศจีนก็เสียชีวิตหมดแล้ว ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติจีนของคุณจุ๋ยม่วยได้

* คุณจุ๋ยม่วยไม่มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศจีนเลย

* และเมื่อคุณจุ๋ยม่วยต้องการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศจีน คุณจุ๋ยม่วยยังต้องไปยื่นขออนุญาตเข้าเมือง (visa )ประเทศจีน เพราะหากเป็นคนสัญชาติจีนแล้วต้องการจะเข้าไปยังประเทศของตนก็สามารถเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเข้าเมือง การที่คุณต้องยื่นขออนุญาตเข้าเมืองแสดงว่ารัฐบาลจีนปฏิบัติต่อคุณเป็นคนต่างชาติ

ดังนี้จะเห็นได้ว่าจุดเกาะเกี่ยวของคุณจุ๋ยม่วยกับประเทศจีนไม่มีอยู่อีกต่อไปและคุณจุ๋ยม่วยมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเนื่องจาก คุณจุ๋ยม่วยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีครอบครัวเป็นคนสัญชาติไทย และประเทศไทยรับรองให้คุณจุ๋ยม่วยเป็นบุคคลที่มีสิทธิอาศัยถาวรในประไทยคือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ประเภท 14 (ทร.14)

สิ่งที่ชลฤทัยจะต้องทำต่อไปคือ

การทำความเห็นทางวิชาการเพื่อให้คุณจุ๋ยม่วยสามารถแปลงสัญชาติตามมาตรา 11 (1) ตามพรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นกรณีแปลงชาติเพราะเหตุที่ได้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทยในประเด็น

1. การทำหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รัฐของคุณจุ๋ยม่วย

2. การมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ จัดการสิทธิสถานะบุคคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Memo Stateless

คำสำคัญ (Tags)#แปลงสัญชาติ

หมายเลขบันทึก: 68189, เขียน: 19 Dec 2006 @ 13:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)