ตัวอย่างงานที่สามารถชมผ่านเว็บไซต์

http://www.drpaitoon.com/ebook/crazytalk4/einstein.htm

http://www.drpaitoon.com/ebook/crazytalk4/maozedong.htm

http://www.drpaitoon.com/ebook/crazytalk4/hitler.htm

http://www.drpaitoon.com/ebook/crazytalk4/lenin.htm

http://www.drpaitoon.com/ebook/crazytalk4/gandhi.htm