เมื่อวานผมไปเยี่ยมเพื่อน  เขาไม่สบายครับ  เขาเป็นอีสุกอีใสนะครับบังเอิญว่าผมเคยเป็นแล้วก็เลยไม่กลัวว่าจะติดกับเขา  เพื่อนผมคงไม่ได้มาเรียนหลายวันเลย