ช่วงบ่าย 3 โมงเย็นเศษ  ของวันเสาร์ที่ 16  ธันวาคม  2549   พวกเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านหัวหน้าคณะมโนราห์สวัสดิ์น้อย  ซึ่งอยู่เลย 4  แยกบ้านบ่อล้อไปไม่ไกลนักในเส้นทาง อ. หัวไทร นครศรี ฯ 

  สิ่งแรกที่เจอคือต้นใบท่อม   และเอาใบนี้มาเคี้ยวกินอร่อยแล้วเมา ๆ  เป็นสิ่งเสพย์ติดชนิดหนึ่งคุณเคยลองหรือยังครับ...โนราห์สวัสดิ์  ยศหมึกปัจจุบันอายุ  73 ปีแล้วแต่ยังตั้งวงมโนราห์ออกแสดงมาจนถึงปัจจุบัน 

 เริ่มรับมโนราห์เมื่ออายุ 7 ปี  และแสดงมาตลอดจนเดี๋ยวนี้ครับ...ที่เข้ามาสู่วงการนี้สืบเนื่องมาจากแม่ป่วยจะตายอยู่แล้วเอาผ้าคลุมร่างแล้วแต่ด้วยบนไว้แล้วหายแม่จึงแก้บนโดยยกลูกคือ ด.ช. สวัสดิ์  เป็นมโนราห์ตั้งแต่บัดนั้น...

ถึงแม้เวลาออกแสดงน้ำเสียงไม่ดีแต่มีลีลาเด็ด...มีมุขตลกลูกเล่นแพรวพราว...จึงยังรักษาอัตลักษณ์ของตนมาจนถึงทุกวันนี้ครับ  ซึ่ง...

umi  ของแสดงความชื่นชมท่านในฐานะเป็นศิลปินพื้นบ้านที่นำภูมิปัญญาออกมาถ่ายทอดสู่สาธารณชน...ก่อเกิดคุณค่าต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง...ครับ...