ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่หมอพบว่าเด็กจะมาพบหมอฟันครั้งแรกเมื่อผู้ปกครองพบว่าฟันน้ำนมไม่ยอมหลุด แต่ฟันแท้ขึ้นมาแล้ว นึกแปลกใจว่าดูแล้วเด็กมีฟันน้ำนมผุทั้งปาก แต่ไม่ได้พามาเนื่องจากฟันผุ แต่พามาเนื่องจากฟันแท้จะขึ้น แต่ฟันน้ำนมไม่หลุด สรุปก็คือผู้ปกครองเด็กยังขาดความรู้ถึงประโยชนฺของฟันน้ำนมและให้ความสำคัญต่อการดูแลฟันน้ำนมน้อยมาก เราคงต้องให้ความรู้แก่ผู้ปกครองให้หันมาดูแลฟันน้ำนมให้มากขึ้นนะครับ สำหรับฟันน้ำนมที่ไม่หลุดตามกำหนด สาเหตุมีไม่แน่ชัด แต่ส่วนมากเกิดจากการที่ฟันน้ำนมผุจนมีพยาธิที่ปลายรากฟัน ทำให้ฟันแท้เบี่ยงเบนแนวทางการขึ้น ทำให้รากฟันน้ำนมไม่ละลาย หรือบางครั้งก็เกิดจากความไม่สมดุลของขนาดของขากรรไกรกับขนาดของฟัน ทำให้แนวการขึ้นของฟันแท้ไม่ตรงกับแนวการละลายของรากฟันน้ำนม วิธีการรักษาก็คือให้ทันตแพทย์เอาฟันออกในช่วงเวลาที่เหมาะสม หากถามว่าตอนไหนที่เหมาะสม ทันตแพทย์จะบอกได้ว่าตอนไหนที่เหมาะสม แต่ส่วนมากแล้วหากเห็นฟันแท้โผล่ขึ้นมาจากเหงือกแล้วแต่ฟันน้ำนมนมยังไม่หลุด ทันตแพทย์ก็จะถอนให้ในตอนนั้น