KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 229. Strategic Map

         วันที่ ๑๗ พย. ๔๙  สคส. จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ KM & Strategic Map ในการบริหารองค์กร สู่ LO"     โดยมี อ. นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นวิทยากร

        ผมวิ่งจากทำเนียบรัฐบาล ที่มีการประชุมขับเคลื่อนสังคม ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    มาที่โรงแรมเอเซีย  เพื่อมาร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Strategic Map     ได้ฟังการอภิปราย ลปรร.     แต่ไม่ทันฟัง อ. หมอสมเกียรติ     แต่ผมเคยได้ฟัง อ. หมอสมเกียรติพูดเรื่องนี้ ฉบับย่อ ตอนผมพาสภามหาวิทยาลัยมหิดลไปเยี่ยมชื่นชมศิริราช   

        คำอภิปรายเป็นการ ลปรร. เรื่อง LO และกิจกรรม KM ของหน่วยงานที่มาร่วม     ไม่เจาะลึกเข้าไปในหัวใจของ Strategic Map ซึ่งผมมองว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการ KV (Knowledge Vision - "หัวปลา" ในภาษาโมเดลปลาทู)

        ปัญหาในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ (ผู้ปฏิบัติงานเกิน ๑.๒ หมื่นคน) อย่างศิริราช  ก็คือต่างหน่วยย่อยต่างก็ทำงานไปตามภารกิจของตน    ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน    ไม่ได้ใช้พลังของการมี "วิสัยทัศน์ร่วม" (Shared Vision) ในการทำให้ทำงานง่ายขึ้น    ทำงานเกิดผลสำเร็จหรือคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยไม่เหนื่อยมากขึ้น     ศิริราชมีประสบการณ์การใช้เทคนิค Strategic Map ในการทำให้เกิดการรวมพลังภายในองค์กรอย่างไม่น่าเชื่อ     ผมสัมผัสสภาพนี้โดยตรง ทั้งโดยการเข้าไปทำงานให้แก่ศิริราชใน ๒ - ๓ หน้าที่     เมื่อได้ฟัง อ. หมอสมเกียรติก็รู้ทันทีว่ากระบวนการทำ Strategic Map นี่เองที่เป็นเครื่องมือสำคัญ

         ผมตีความว่า Strategic Map เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ KV     ทำให้ KV ภาพย่อย (หน่วยงานย่อย) สนอง KV ภาพใหญ่    และในขณะเดียวกัน กระบวนการ Strategic Map ก็ช่วยให้ KV ภาพย่อยรวมๆ กัน ก็จะช่วยสร้างความชัดเจน และความลึกซึ้งของ KV ภาพใหญ่

         มองจากมุมของทฤษฎีปลาตะเพียน     Strategic Map (ในการตีความของผม) เป็นวิธีการจัดฝูงปลาตะเพียน  ให้ว่ายไปด้วยกันในทิศทางเดียวกัน   

         แต่จริงๆ แล้วการเปรียบเทียบกับฝูงปลาตะเพียน อาจจะผิด     เพราะฝูงปลาตะเพียนมันเป็นปลาตะเพียนอยู่เรื่อยไป     แต่ เมื่อ Strategic Map ช่วยให้ KV (ของ KM) เกิดการ "รวมตัวกันเอง" (Self-Organized)     จะเกิดการยกระดับเป็น KV ในภพภูมิใหม่ หรือ new order 

         เราดำเนินการ KM ในลักษณะที่มองกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ คล้ายมีชีวิต (organic)     เราหวังให้กระบวนการ KM ณ จุดต่างๆ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ "การรวมตัวกันเอง" ขององค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย      เกิดผลลัพธ์ในลักษณะของ "ภพภูมิใหม่"

วิจารณ์ พานิช
๑๔ ธค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm#km-วันละคำ

หมายเลขบันทึก: 68124, เขียน: 19 Dec 2006 @ 08:58 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ 

ในประสบการณ์ในการจัดทำ Strategic Map หลายสถาบัน หลายองค์กร มีไว้เพื่อชืนชมว่าได้ใช้เครื่องมือนี้ครับ

 พอถึง Policy Deployment ไม่ชัดเจนครับ

 และ การกำกับ ติดตาม สนับสนุน จากองค์กรแต่ละระดับตั้งสูงสุดลงมา บางครั้ง "ไม่เข้มแข็ง ไม่ชัดเจน" ครับ

อัจฉรา
IP: xxx.121.107.176
เขียนเมื่อ 
ที่บำราศใช้เพราะเป็นเรื่องของนโยบายรัฐเพื่อสื่อสารแผน      แต่เครื่องมือมากเกินไปทำให้ไม่ได้เน้นมากนักต่ะ    ในส่วนตัวจะชอบมากเพราะน่าจะเห็นภาพชัดเจนดีค่ะ    
ขอเสริมอาจารย์หมอวิจารณ์
ในฐานะที่ผมเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง ระดับกลุ่มจังหวัด ระหวังจังหวัด และในองค์กร(มหาชน)หลายแห่ง  รวมไปถึงงานวิจัยที่ใช้ IT ในการทำ KM และ Strategic KM Approach ด้วย Artificial Intelligence ในเวทีโลก
ผมขอพูดถึงปัญหาที่เจอะเจอในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าราชการหรือเอกชน ให้ฟังครับ นั่นคือ ส่วนใหญ่จะเข้าใจ Balanced Scorecard และ Strategy Map กันดี และเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่างแผนที่กันได้ แต่หลังจากนั้นอะไรก็ไม่เดิน ไม่เวิร์คเท่าที่ควร เพราะว่าไม่ได้ทำ "การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล" หรือทำแล้วไม่มีประสิทธิภาพครับ
เพระแผนที่ยุทธศาสตร์เป็นแค่ภาพรวมขององค์กร หรือกลยุทธ หรือเป้าประสงค์ที่ทุกคนภายในร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง แต่คนที่ผลักดันให้กลยุทธทั้งหมดเดินไป และเป็นจริง เริ่มจากบุคลากรครับ เวลาร่างแผนที่ยุทธศาสตร์อาจมีแค่ตัวแทนแต่ละภาคส่วนไปร่วมร่าง แต่เมื่อได้มันมา ไม่ได้กลับไปถ่ายทอดตัวชี้วัด หรือการแตกงานย่อยออกไปถึงตัวบุคคล ก็ไม่เกิดความเข้าใจในผู้ปฎิบัติการ สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลว
กระผมยินดีช่วยแชร์ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมได้ร่วมพัฒนาชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ ฟรี  ขอแค่สนับสนุนค่าอาหาร ค่าเดินทาง และที่พักก็พอแล้วครับ