ใหม่ๆสดๆเก็บที่รั้วมอดินแดง เช้านี้

 เช้านี้อากาศหนาวเย็น บัณฑิตและครอบครัวยังรวมตัว "ลิขิตภาพ"

    วันที่ผ่านพ้นมา ไม่ได้รอชะตา
  เวรและกรรมการชี้ทาง
 
 คิดและหวังอะไร

 ไม่มีจะง่ายเลยสักอย่าง

 เดินมาเต็มกำลังจึงมีวันนี้


  สร้างทุกอย่างด้วยมือ
  เป็นเรื่องที่ยากหนักหนา

  แต่ยังมียากยิ่งกว่า

  ก็คือได้อยู่ยืนนาน
 

 "บัณฑิตมอดินแดง ร่วมแรงสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม"

ขอเป็นกำลังใจให้กับน้อง รุ่นที่ ๓๙ ครับ

JJ