บัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง

รวมพลังกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนสุขภาพ

 

        การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน สมาชิกทุกคนคุ้นเคยกันมากขึ้นเรื่อยๆ และได้จัดทำทำเนียบรุ่นให้แก่สมาชิก ใช้ติดต่อกันได้ต่อไปอีกด้วย โดยแบ่งกลุ่มตามระดับของความสำเร็จในการดูแลสุขภาพตัวเอง จากปัจจัยความสำเร็จในเรื่องการมีความรู้และรับรู้สภาวะโรค

 

ทำเนียบผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงปี2549ระดับ 1 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="593" class="MsoTableGrid" style="width: 444.85pt; border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody>

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 1. นางวัลลีย์  นิลพลอย 49/18 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9708590 2. นางนงลักษณ์  ผลิกานนท์ 137/5 ม.2 ถ. รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5212174 3. นางอติกานต์  ปลอดรัตน์ 119/724 ม.5 ถ. สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 089-823-4544 4. นายเอก  หาญสมุทร์ 37/287 ม.5 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5221474 5. นางแดง  เพชรแสน 73/6 ม.1 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9709659 6. นางบุญสม บุญเลิศ 13 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 089-9725996 7. นางเฉลิม แก้วประเสริฐ 7/55ม.8 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ   8. น.ส. สุพรรณ ใจชื้น 20/64ม.20 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 085-1145421 9. น.ส. ลำพึง ปิ่นอุไร 7/150 ม.6 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 089-4790304 10. นางบัวลอย ยมนัตถ์ 169/13 ม.10 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 02-929-4682 11. นางณัฐพร  ไตรธรรม 24/53 ถ.รามอินทรา ซ. วัชรพล  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 098-5128354 12. นางเสาร์  อ้นหรินทร์ 98/42 ม.4 ถ. รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 087-9168976 13. นางพรรพร ดุริยประกิจ 362/57 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9704363 14. นางสวย  นิลสนธ์ 55 ม.1 ซ. วัชรพล  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9709845 15. นางหลอด บำรุงกลาง 91/12 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 085-1288601 16. นางสม นาเจริญ 24/5 ม.4 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 085-0196053 17. นางวรรณา ชะนะแดง 67ม.6 ถ.พหลโยธิน 55 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9728921 18. นางสีนวล วัฒนะโชติ 149 ถ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 02-5217655 19. นางดอกไม้ สวนดี 72/142 ม.6 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9875973 20. นางประภัสสร ดรจันทร์แดง 91/10 ม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5513189 21. นางสมหมาย อุ่นน้ำใจ 47 ม.2 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 089-4936085 22. นางนงค์เยาว์  กะมิมูล 2408/230 ถ.พหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 085-9918580 23. นางเนตรทราย เหมือนตุ้มไพร 218/213 ม.4 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 089-6990719 24. นางสมคิด พรมรักษา 7/67 ม.6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ   25. นางสมพร กล่อมกลึง 3/2466 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 081-8683915 26. นางบัวลอย จันทร์ขาว 38/10 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9713056 27. น.ส. พัชรินทร์ เจริญสุขโสภณ 38/9 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9713482 28. นางอรนุช  พัฒนาวิบูลย์ 37/187 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 086-8877943 29. นางทับทิม  อินทร์โท่โล่ 49/79 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9708540

</tbody></table> ระดับ 2 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="593" class="MsoTableGrid" style="width: 444.85pt; border-collapse: collapse; border: medium none"><tbody>

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 1. น.ส.สำราญ  สุขสอาด 32 ม.8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ   2. นางเรือง  อ่อนน้อม 86/28 หมู่บ้านเฉลิมสุข  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ   3. นางญาดา  ชลาสินธุ์ 37/358 ม.5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-5221568 4. นางน้อย  เกษมโสม 40/153 ม.3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 02-9712736 5. นางเหลียม  สีแสง 102/45  แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

</tbody></table>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1

คำสำคัญ (Tags)#ทำเนียบรุ่นกลุ่มเสี่ยงปี2549

หมายเลขบันทึก: 68133, เขียน: 19 Dec 2006 @ 09:40 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 21:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

แหม ... เมื่อไรที่กลุ่มผู้ป่วย มี email คุยกันละก็ คงถือว่า ... สุดยอด ... นะคะ