ตอนที่ 27

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 25  ว่าด้วยเรื่อง ทลายกำแพงสายงาน   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช