เช้านี้ผู้เขียนได้รับจุลสารจากสมาคมเทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งผู้เขียนเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ฉบับล่าสุดนี้ดูมีสีสันสดใสสะดุดตาให้รีบเปิดอ่านทันทีทันใด


หน้าปกจุลสาร ๕0 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ผู้เขียนอ่านโดยใช้เวลาไม่นานนัก นอกจากจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากงานต่าง ๆ แต่สิ่งที่ตรงใจ กระแทกใจก็คือหลัก 3 H จากคอลัมน์คุยสัพเพเหะระตามประสาเทคนิคการแพทย์ ตอน "มาเรียนเทคนิคการแพทย์กันเถอะ" โดย ทนพ.ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ ซึ่งสอนให้นักเทคนิคการแพทย์มีทักษะ ดังนี้

  1. Technical skill เน้นการใช้ฝีมือ
  2. Thinking skill การจัดระบบความคิด
  3. Spiritual skill ให้มีสปิริต ทางด้านจิตใจ เป็นคนดีมีจรรยาบรรณ และเน้นหลัก 3 H ในการสอน Hand, Head & Heart

ทำให้ผู้เขียนคิดต่อไปอีกว่าหลัก 3 H นี้ สามารถนำมาปรับใช้กับการประกอบวิชาชีพ อาชีพใด ๆ หรือทำสิ่งใดก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ ถ้าหากเราใช้...

  • Hแรก Hand การลงมือทำ ปฏิบัติจริง   
  • H ที่สองคือ Head การคิด ไม่หยุดนิ่ง ใฝ่รู้ เรียนรู้ และพัฒนาอยู่เสมอ
  • H สุดท้ายคือ Heart ใจเรานี่แหละ ให้ใจ รักและชอบ เอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่ทำ

นอกจาก Hand Head & Heart

ใครคิดว่ายังมีอะไรอีกบ้าง ??