เครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน

ใช้ยุทธศาสตร์ให้เยาวชนเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ เรื่องราวคนดี ออกทางสื่อ ให้เยาวชนเป็นผู้ผลิตสื่อออกสู่สาธารณะ

         เมื่อวันที่ 25 ต.ค.49   ผมเขียนบันทึกเรื่อง  การพัฒนาเด็กและครอบครัวแนวใหม่ (อ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/council/55676)  เสนอต่อสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง

         วันนี้ (14 ธ.ค.49)  รศ. สายฤดี  วรกิจโภคาทร  ผอ.สถาบันฯ กับ ดร. ประภาพรรณ   และ อ. อิทธิพล  ปรีดิประสงค์  มาหารือวิธีการทำงานพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว    โดย อ. อิทธิพลหรืออาจารย์โก๋ทำงานด้านสื่อกับเยาวชนอยู่แล้ว

         ผมชี้ให้คณะที่มาคุยเห็นว่า  วิธีดำเนินการของ อ. โก๋ เน้นการให้คะแนนรายการในสื่อที่เหมาะต่อเยาวชน   โดยมองเยาวชนเป็นผู้รับสารจากสื่อ   มองเป็นผู้บริโภค   ซึ่งการดำเนินการแนวนี้ก็ควรทำต่อไป

         แต่มีวิธีการ "จับเส้น" เยาวชน   จากธรรมชาติของเยาวชนที่ต้องการเป็นผู้กระทำ   ต้องการแสดงออก   ต้องการเป็น somebody (ได้รับการยอมรับ) และมีกำลังเหลือเพื่อที่จะทำเรื่องดี ๆ    ดังนั้นต้อง "จับเส้น" เยาวชนด้วยโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนเป็น "ผู้ผลิต" สื่อ   ไม่ใช่เน้นให้เยาวชนเป็นผู้บริโภค

         ทั้ง 3 ท่านคึกคักกลับไป   บอกว่าได้แนวทำงานให้สมกับเป็น "สถาบันแห่งชาติ" แล้ว   โดย
(1) ใช้ยุทธศาสตร์ให้เยาวชนเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ  เรื่องราวคนดี  ออกทางสื่อ   ให้เยาวชนเป็นผู้ผลิตสื่อออกสู่สาธารณะ
(2) เน้นสื่อหลักคือ  youthtube.com   เป็นการ narrowcast ทางอินเทอร์เน็ต   เอา video clip ออกสื่อพร้อมคำอธิบายเป็นตัวหนังสือด้วย
(3) สถาบันฯ ทำหน้าที่จัดการสร้างสีสัน  สร้างความคึกคัก
(4) สถาบันฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงออกสู่สื่อมวลชนอื่น ๆ
(5) สถาบันวางแผนโจทย์วิจัย  เพื่อทำวิจัยจากข้อมูลใน youthtube
(6) สถาบันฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
(7) มีมหกรรมเยาวชนคนทำความดี ประจำทุกปี   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ "คุณกิจ" และ "คุณอำนวย"

         นี่คือเครือข่าย "play & learn"  เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน   โดยสถาบันฯ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย   ภาคีอื่น ๆ ยังมีอีกมาก  ที่ผมเกี่ยวข้องด้วย คือ สสส.,  สกว.,  มูลนิธิสยามกัมมาจล

                          

                                    ผู้เข้าร่วมประชุม

วิจารณ์  พานิช
 14 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยมหิดล#เด็กและเยาวชน#สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว#youthtube

หมายเลขบันทึก: 68136, เขียน: 19 Dec 2006 @ 09:54 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 18:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)