การศึกษากับการทำงาน 3.วิชาการประสานหมู่มิตร

  ติดต่อ

  วิชาการประสานหมู่มิตร สุจริตกายใจ ไร้อคติทั้งปวง กิจการงานย่อมจะลุล่วงไปด้วยดี  

        การงานที่ทำด้วยอาศัยวิชาความรู้ย่อมเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จได้ดีกว่างานที่ทำตามยถากรรมหรืออาศัยความชำนาญอย่างเดียว

        แต่ความรู้อย่างเดียวก็ยังไม่พอ ยังต้องรู้จักประสานสัมพันธ์กับหมู่มิตร คนอื่นๆ งานจึงจะราบรื่นสะดวกรวดเร็ว

        เท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องอาศัยความสุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ  และพ้นไปจากความลเอียงต่างๆ การงานจึงจะเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย และก่อประโยชน์แท้จริง สมดังพระบรมราโชวาทที่ตรัสว่า...

 "การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง"
-------------------------------------------------------------------------------------
 (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๘)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

หมายเลขบันทึก: 67889, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:45:58+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิชาการ#พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#สุจริตกาย#สุจริตใจ#ประสานหมู่มิตร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • Knowlege + Network + Team
  • ขอบคุณครับ