(7) บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย (กลุ่มสหพัฒน์)

จุดเด่นของบริษัทคือ ความเป็นผู้นำ  นโยบาย แกนนำ สภาวะแวดล้อม  และ ความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงาน  

          บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์พิบูลย์  ตั้งมา 30 ปี  ปัจจุบันอยู่เขตอุตสาหกรรมศรีราชา มีพนักงานประมาณ 2 ,000 คน   นโยบายของบริษัทเน้นเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย  มีการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหาร   ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินโครงการ Good People  Project  (คนดีในที่ทำงาน)  โดยการให้ Happy 8 เป็นเครื่องชี้วัด  จัดกิจกรรมต่างๆ  นำสู่ความสุขที่ทำงาน  และเป็นคนดีในองค์กร  เป็นบริษัทต้นแบบการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคนทำงานในกลุ่มสหพัฒน์ (ได้รับรางวัลดีเด่นการพัฒนาคน)  การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี   สามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐและเป็นต้นแบบที่ดีในการคำนึงถึงบุคลากรในองค์กร

Happy 8

  • Happy Body      สุขภาพดี
  • Happy Heart      มีน้ำใจ
  • Happy Society   สังคมดี
  • Happy Relax      ผ่อนคลาย
  • Happy Brain      หาความรู้ 
  • Happy Soul       ทางสงบ 
  • Happy Money    ปลอดหนี้ 
  • Happy Family    ครอบครัวดี

          ผลการดำเนินโครงการ  สร้างสุขในที่ทำงาน  ดัชนีความสุขดีขึ้น  แต่ที่สำคัญคือ ความร่วมมือสามัคคีในการทำงานสูงขึ้น  ผลผลิตดีขึ้น  ค่าใช้จ่ายการผลิตลดลง เป็นต้น 

บริษัทไลอ้อน ประเทศไทย (กลุ่มสหพัฒน์)

ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี

เบอร์ติดต่อ  038-763080-99  

http://www.lion.co.th/

สามารถติดตามย้อนหลังบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานประกอบการได้ที่นี่คะ Happy WorkPlace (1) (2) (3) (4) (5) (6)