สำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลาน ประจำปี พ.ศ.2549 ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งในคืนวันแรกนี้ กิจกรรมที่สำคัญมาก ๆ ที่พี่น้องประชาชนในอำเภอคลองลานและบริเวณใกล้เคียงรอคอยนั้นก็คือ "การแสดงเชิดสิงโตและมังกรระเบิดถ้ำ"

 


 "การแสดงเชิดสิงโตและมังกรระเบิดถ้ำ"

การแสดงในปีนี้จัดขึ้นบริเวณลานด้านหน้าของศาลเจ้าคลองลาน ที่พี่น้องชาวพ่อค้าและประชาชนในตลาดคลองลานและชาวอำเภอใกล้เคียงร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลาน ผู้ปกปักษ์รักษาและอำนวยอวยพรให้ชาวคลองลานทุกคนอยู่อย่างสงบสุข

การแสดงเชิดสิงโตเริ่มขึ้นในเวลาประมาณสองทุ่มเศษ ในปีนี้มีทั้งการสิงโตกวางเจาและสิงโตกวางตุ้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

สถานที่ในการจัดแสดงปีนี้เป็นลานด้านหน้าศาลเจ้าซึ่งสะดวกโอ่โถง โดยเป็นการจัดแสดงเพื่อถวายแก่เจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลานเพื่อถวายการศักการะด้วยการแสดงที่เป็นศิริมงคล ไม่ว่าจะเป็น สิงโต หรือมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ศิริมงคลตามตำนาน

บริเวณด้านตรงข้ามของศาลเจ้า ยังได้มีการจัด "โรงงิ้ว" เพื่อทำการแสดงเพื่อถวายแก่เจ้าพ่อเจ้าแม่อีกด้วย

 

การแสดงของงิ้วในปีนี้ค่อนข้างได้รับการตอบรับจากพี่น้องเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในบางท้องเรื่องจะมีการแสดงและการร้องเป็นภาษาจีน แต่พี่ก็ได้มารับชมเพื่อชื่นชมการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

หลังจากการแสดงในแต่ละชุดเสร็จสิ้นลง พี่น้องที่เข้ามารับชมการแสดงก็มีโอกาสสัมผัสกับสิงโตและผู้แสดงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ทั้งกับผู้แสดงรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวคลองลานได้อย่างเต็มที่

หลังจากการแสดงการเชิดสิงโตและการแสดงการต่อตัวของคณะเชิดสิงโต

การแสดงที่ผู้ชมรอคอยมากที่สุดก็คือ การแสดงมังกรระเบิดถ้ำ ซึ่งเป็นคณะมังกรทองจากเมืองปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

สิ่งที่สำคัญซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของงานประเพณีในครั้งนี้ก็คือ การถวายความเคารพสักการะศาลเจ้าคลองลานของสิงโตและมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นเทพแห่งตำนานจีน

โอกาสอันดีนี้มังกรทองและสิงโต จะเข้าทำการสักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลาน เพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนทุก ๆ คนที่เสื่อมใสและศรัทธาต่อองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่

การแสดงในวันนั้นสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องทุก ๆ คนที่ร่วมรับชมอยู่ในบริเวณงานเป็นอย่างมาก

การแสดงในวันนั้นจบลงด้วยความประทับใจจากการแสดงมังกรพ่นไฟ และการจุดพลุ ซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งมังกรมาอำนวยอวยชัยให้กับพี่น้องชาวคลองลานทุก ๆ คนให้ประสบความสำเร็จ มีโชค มีลาภ ร่ำรวย ๆ และอายุมั่นขวัญยืนตลอดไป