ครูอ้อยเขียนบันทึกวันนี้เป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ  ไม่ได้เป็นวันพิเศษอะไรหรอก  เพราะสัปดาห์หน้า  จะมีเวลาเขียนน้อยมาก  เลยเขียนชดเชยไว้ก่อน  ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งเบื่อ  หรือเหนื่อยในการเรียนรู้เลย

คราวที่แล้ว  ในบันทึกที่แล้ว  ได้สอนให้พูดเรื่อง  บทสนทนาที่มักจะพบ...และนำไปประยุกต์ใช้ได้  ครูอ้อย...ได้ยกตัวอย่าง...เป็นบทสนทนา  แล้วเทียบเคียงกับคำศัพท์ในบริบทอื่นๆ  ว่านำไปใช้ด้วยกันได้  โดยใช้กระสวนประโยคเดิม

วันนี้  ครูอ้อยคิดที่จะโทรศัพท์หาเพื่อน  เพื่อชักชวนมากินข้าวที่บ้านตอนเย็น  ครูอ้อยต้องกำหนดเวลาให้แน่ชัดก่อน  เวลาพูดโทรศัพท์จะได้ไม่ติดขัด

คำศัพท์ที่ใช้พูดก็ง่ายๆ  สั้นๆ  กระทัดรัด  ได้ใจความ

ทีนี้  เราต้องรู้วัฒนธรรมของชาวต่างประทศ...ตรงนี้นิดนึง  คือ..เวลาเพื่อนชวนไปกินข้าวที่บ้านในวันใดก็ตาม  ผู้ที่เป็นอาคันตุกะ  ต้องเตรียมอาหารไปร่วมด้วย  อะไรก็ได้แล้วแต่สะดวก  ติดมือไปด้วย  จะทำให้ดูดี  มีน้ำใจ

เริ่มโทรศัพท์หาเพื่อนเลยนะคะ

เพื่อนครูอ้อย   :   Hello?

ครูอ้อย            :   Hello.Could I please speak to Helen?  หมายถึง  ขอพูดกับเธอ Helen  หน่อยค่ะ

เพื่อนครูอ้อย     :   Speaking.  หมายถึง  เธอกำลังพูด

ครูอ้อย              :    Hi, Helen. This is Kruooy.Listen, I'm having a party at my place this Friday night. Are you free?

เพื่อนครูอ้อย     :    Sure.What time?   ตกลงไปแน่  กี่โมงล่ะ

ครูอ้อย              :     Any time after 8.00.

เพื่อนครูอ้อย     :    Great ! See you Friday,then.  เยี่ยมเลย  แล้วพบกันวันศุกร์ก็แล้วกันนะ

ที่จบลงไปแล้วนั้น  เป็นการโทรศัพท์หาเพื่อน  ชักชวนเพื่อน  พอดี  เพื่อนเป็นคนรับโทรศัพท์พอดี..ช่างโชคดี

แต่คนเรา...ไม่ใช่จะโชคดีทุกครั้งไป...บางครั้ง  บางคราว  บันทึกต่อไป  อาจจะไม่โชคดี  เพื่อนของครูอ้อยอาจจะไม่อยู่  แล้วครูอ้อยจะพูดโทรศัพท์อย่างไร..

โปรดติดตาม.....บันทึกต่อไป.....