ผมเกลียดโรงพยาบาล!!


เป็นสิ่งที่ผมคิดได้ครั้งแรกที่มีคนถามว่าผมเกลียดอะไร....?

หลังจากที่ห่างหายจากงาน พัฒนาเอกชนมาระยะหนึ่ง...  ชะตาชีวิตเปลี่ยนมาจับผลัดจับผูได้ทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลซะงั้น เข้าตำราว่าเกลียดอะไรก็จะเจอสิ่งนั้น ...

ที่สำคัญเข้าใจว่า Blog  แห่งนี้ คนใช้  60-70 % เป็นหมอซึ่งเป็นบุคคลากรในโรงพยาบาล (ซะงั้น ?)

 งานที่ได้ทำคือ ขึ้นระบบโปรแกรมบริหารโรงพยาบาล ชื่อโปรแกรมว่า HOSXP ( www.hosxp.net

ซึ่งเป็ฯโปรแกรมฟรี ที่ทำงานได้ดีคอนข้างมาก ตอบสนองโจทย์โรงพยาบาลแทบทุกโจทย์  ฉนั้น Blog นี้ต่อไปผมขอเล่าเรื่องราวของเจ้า HOSXP เผื่อว่าพ่อ แม่พี่น้องในชุมชุนแห่งนี้สนใจ และเอามันไปให้งาน เพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณของโรงบาลได้อีกโข ...

 

 hosxp

ทำความรู้จัก HOSxP

ฮอสเอ๊กซ์พี (HOSxP) เป็น ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและเป็นซอฟต์แวร์เสรี สำหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัย และโรงพยาบาล พัฒนาโดยบุคลากรที่อาสาสมัครมาจากหลายโรงพยาบาล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในระดับสถานีอนามัย ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ เริ่มพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันถูกใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย มากกว่า 150 แห่ง

ประวัติ

โครงการฮอสเอ๊กซ์พีริเริ่มโดย ชัยพร สุรเตมีย์กุล โดยเป็นโครงการทดลองพัฒนาระบบสารสนเทศใช้เองภายในโรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย และช่วยลดภาระในการทำรายงานประจำเดือนของฝ่ายต่าง ๆ โครงการเริ่มพัฒนาเมื่อกลางปี พ.ศ. 2542 โดยเริ่มต้นพัฒนาระบบเวชระเบียนเป็นระบบแรก ตามด้วยระบบผู้ป่วยใน และระบบห้องจ่ายยา หลังจากพัฒนาและแก้ไขได้ประมาณ 1 ปี ก็ได้มีทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมโดย นายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ ติดต่อดูงาน และทำแผนนำไปใช้ใน 10 โรงพยาบาลชุมชนนำร่อง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน โรงพยาบาลโพชัย โรงพยาบาลหนอกพอก โรงพยาบาลเมยวดี โรงพยาบาลศรีสมเด็จ โรงพยาบาลจังหาร โรงพยาบาลเมืองสรวง โรงพยาบาลปทุมรัตน์ โรงพยาบาลพนมไพร และโรงพยาบาลโพนทราย

หลังจากนั้น 1 ปี ทีมงานจากโรงพยาบาลโพธาราม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 340 เตียง นำทีมโดย นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช และ ภก.สุชัย อุดมคำ ได้มาติดต่อดูงานและตัดสินใจนำไปใช้ โดยเชิญผู้พัฒนาไปช่วยดูแลและปรับปรุงระบบเดือนละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 2 ปี และในปี พ.ศ. 2547 นายแพทย์สุเพียว อึ้งวิจารย์ปัญญา ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ก็ได้ประกาศสนับสนุนให้มีการนำฮอสเอ๊กซ์พีไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไม่มีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันใช้ หรือมีใช้แต่ไม่รองรับกับระบบการทำงานทั้งหมด เช่น โปรแกรมสเต็ท (STAT) และได้จัดทำเป็นหนังสือเชิญชวนไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีอาสาสมัครจากหลายโรงพยาบาล มาช่วยทดสอบและพัฒนา และมีผู้นำโครงการคือ ชัยพร สุรเตมีย์กุล - ปัจจุบันทำงานใน บริษัทบางกอกเมดิคัลซอฟต์แวร์ จำกัด (ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ และผู้พัฒนาหลัก)

 ที่มาของชื่อ

ฮอสเอ๊กซ์พี (HOSxP) เดิมชื่อ KSK-HDBMS แต่เนื่องจากชื่อเดิมเรียกยาก จึงได้ตั้งชื่อใหม่เป็น HOSxP ซึ่งมาจากคำว่า Hospital และ Experience และยังสื่อถึงภาพลักษณ์ของการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่ในแต่ละหน้าจอ จะมีธีมที่เหมือนกับใช้งานใน Windows XP ไม่ว่าจะใช้งานใน Windows 98 หรือ Windows 2000

ลักษณะเด่น

 • นำเงื่อนไขการใช้งานของ GNU/GPL เป็นสัญญาอนุญาตการใช้งาน โดยมีสาระสำคัญที่ผู้ใช้งานสามารถนำฮอสเอ๊กซ์พีไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังสามารถนำต้นรหัสไปศึกษาได้ด้วย
 • ถูกออกแบบให้ทำงานโดยใช้คำสั่ง SQL ที่เป็นมาตรฐาน จึงสามารถทำงานได้กับ DBMS หลายตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เช่น MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL, Interbase/Firebird
 • มีระบบเก็บรูปภาพของผู้ป่วย เพื่อใช้ในการ Identify ผู้ป่วย โดยการเก็บรูปภาพจะใช้กล้อง Webcam และรูปภาพจะถูกแสดงทุกหน้าจอที่มีการดึงข้อมูลผู้ป่วยไปทำงาน
 • มีระบบแสดงรูปทางการแพทย์ โดยได้มีการประยุกต์ใช้ระบบแสดงรูป DICOM เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน Film X-Ray หรือรูปภาพทางการแพทย์อื่นๆ
 • รองรับการวาดรูปบาดแผล หรือ รูปแบบอื่นๆ ที่ทำให้แพทย์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเขียนลงในกระดาษ และถ้าต้องการสามารถพิมพ์ออกมาจัดเก็บไว้ได้ นอกจากนี้ยังรองรับการเก็บภาพของแฟ้มเวชระเบียน เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติเก่าๆ ได้
 • มีระบบการแสดงประวัติของผู้ป่วยผ่าน Web (EMR - Electronic Medication Record) ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติของผู้ป่วยจากระยะไกลได้
 • มีระบบประมวลผลสคริปต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่ผู้ดูแลระบบ โดยตัวสคริปต์จะใช้ภาษาปาสกาล ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถทำการปรับปรุงแก้ไข สคริปต์ช่วยเหลือ และ สคริปต์รายงาน ต่างๆ ได้เอง
 • มีระบบการเข้าถึงข้อมูลและส่งออกข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น เอ๊กซเซล, ดีเบส, เอกซ์เอมแอล, เฮชทีเอ็มแอล โดยการเข้าถึงข้อมูลจะใช้คำสั่งภาษา SQL
 • มีระบบ Replication ภายในเป็นของตนเอง ซึ่งรองรับการทำ Asynchronous Replication ในแบบ Real time และ Offline
 • มีระบบรายงานที่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปแก้ไขหรือสร้างใหม่ได้เอง
 • มี เว็บไซต์สำหรับเป็นที่แลกเปลียนหรือแสดงความคิดเห็นและแจ้งปัญหาในการใช้งานที่ซอร์ซฟอร์จ
 • สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ โดยผู้พัฒนา ฮอสเอ๊กซ์พี ได้สร้าง Application template ที่เปิดให้ผู้พัฒนาท่านอื่นๆ นำไปพัฒนาเฉพาะระบบงานที่ต้องการและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ ฮอสเอ๊กซ์พี ได้

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B5 

ปล. คราวต่อไปผมคงต้องเกลียดหมอมาก ๆ หน่อย โดยเฉพาะหมอน่ารัก ๆ ^_^

หมายเลขบันทึก: 67774เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2006 05:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2012 04:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)

คิดถึงแม่ rock จังเยย อย่าทำงานหนักนะเป็นห่วงคับรักษาสุขภาพด้วยรักแม่ที่สุดในโลก

ขอคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง และการใช้งาน ด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะ

* คนเกลียดโรงพยาบาล

* นึกว่าเคียดแค้น..หรือเจ็บป่วย

* เกลียดอะไรได้อย่างนั้น...ถูกต้องแล้วค่ะ

* เกลียดแล้วต้องแก้...ให้สาสม

* แบบว่าอย่าได้พบกันอีกเลย

* ดีใจด้วยที่คุณแก้ความเกลียดได้สาสมแล้ว

* คราวนี้ก็ไม่ต้องปวดหมองกับ HOSxP

เกลียดเหมือนกัน เฉพาะโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ระบบห่วยมาก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี