การจัดทำ Kpi รายบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่

  ติดต่อ

  พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร หัวใจความสำเร็จอยู่ที่ ตน  

                     ในการจัดทำ Kpi  รายบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดย ผศ. จงรักษ์ (อ.เก่ง) และทีมงานของท่าน ได้มาช่วย กจ. ดำเนินการจัดทำ แผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของกอง ให้สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    ในปีนี้กองการเจ้าหน้าที่ ได้เริ่มให้บุคลากรทุกคน มีการจัดทำ Kpi  รายบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ โดยหวังผล เต็ม 100 %  โดยทุกคนได้เอาภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบมาเขียน มีการประเมินตนเอง และวางเป้าของงานที่ตนรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมให้ทุกคนแนบโครงการพัฒนางาน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียว สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

                   ส่วนการปรับแผนยุทธ์ศาสตร์ของกองการเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ทางทีมงานได้เริ่มทำแล้ว รวมทั้งปรับจุดอ่อนจุดแข็งของงานให้เป็นปัจุบัน เพื่อรองรับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ 2550

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

หมายเลขบันทึก: 67777, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 15:50:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มนูญ#บรรณวงศิลป์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (5)

คุณมนูญคะ

อยากเห็นตัวอ่างที่ มข.ได้ทำไว้ค่ะ จะได้เป็นความรู้เพื่อศึกษาต่อไปค่ะ

 

 

ที่ ม.อ. มี kpi แต่ละงานค่ะ...ปีนี้ จะทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลหากสนใจ เชิญที่ blog ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นะคะ...
  • แวะมาให้กำลังใจครับ
  • คุณมนูญ
  • เป็นระบบที่ดีครับ สะท้อนการปฏิบติงานรายบุคคลได้ดี
  • ที่ มมส. (กองแผนงาน) ใช้ระบบ แฟ้มสะสมงานรายบุคคล ครับ น่าจะคล้ายกัน ครับ
  • ขอบคุณครับ
  • น่าสนใจมากครับ โดยเฉพาะบุคลากรในสายสนับสนุน
  • และถ้ามี KPI เฉพาะตำแหน่งจะเยี่ยมมากครับ เหมือน มอ. เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการการศึกษา นักวิชาการคอมฯ เป็นต้น