เมื่อบันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยพูดถึงเรื่องความโชคดีที่  โทรศัพท์หาเพื่อน  แล้วเพื่อนคนนั้นรับโทรศัพท์พอดี  ปัญหาในการพูดนั้นจึงมีไม่มาก  พูดเดี๋ยวเดียวก็เข้าใจกัน  ตามบันทึกเรื่อง คิดจะโทร.เชิญเพื่อนมากินข้าวที่บ้าน...พูดอย่างไรดี

แต่คราวนี้...จะเห็นได้ว่า  คนเรานั้น  ไม่ใช่จะโชคดีได้ทุกวัน  เช่นวันนี้

แม่บ้านของเพื่อน    :    Hello?

ครูอ้อย                    :    Hi. Mrs.King.Is Helen there.please?

แม่บ้านของเพื่อน    :    I'm sorry she 's not here right now.Could I take a message?ฉันเสียใจด้วย  เธอไม่อยู่ที่นี่แล้ว  ฉันจะจดข้อความไว้ให้เธอเอาไหม

ครูอ้อย                    :    Yes, please.I'm caling to tell her there 's a party at my place on Friday, and..........ดีเลย  ฉันจะโทร.มาหาเธออีกครั้ง  เพื่อเชิญมากินข้าวที่บ้านในเย็นวันศุกร์  และ.....

แม่บ้านของเพื่อน    :    Let me get a pen. All right , go ahead.ให้ฉันเอาอะไรมาจดก่อนค่ะ.....ได้แล้ว.....ต่อไปได้เลยค่ะ

ครูอ้อย                    :    OK. This is Kruooy , and my number is 081-806-9370. Could you ask her to call me at home?  I can give her all the details then.  ค่ะ  ครูอ้อยหมายเลข.....ช่วยบอกเธอให้โทร.มาหาที่บ้านครูอ้อยที่หมายเลขนี้ด้วย  แล้วฉันจะได้บอกรายละเอียดด้วย

แม่บ้านของเพื่อน      :    Sure. I'll give her the message as soon as he gets in.I'll tell her to call Kruooy at 081-806-9370.ได้เลยค่ะ.....ฉันจะเอาข้อความนี้ให้คุณ เฮเลน  เมื่อเธอมาถึง  ฉันจะบอกให้เธอโทร.ไปครูอ้อยทันทีเลยค่ะ

ครูอ้อย                      :    Thanks. Good-bye.

จะเห็นได้ว่า   พูดไม่ยากเลย  พูดแบบสั้น  แต่ใจความกระทัดรัด  ไม่เยิ่นเย้อ  ยืดยาด

หวังว่า.....คงเข้าใจ.....และพูดได้....เมื่อมีโอกาส