AFS GCC Special Edition: Facilitated Dialogue Live Sessions


เพื่อให้น้องๆ ได้มีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งผู้คนจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมตามพื้นฐานของความเชื่อและทัศนคติ โดยใช้หลักทฤษฏีทางการศึกษาและการวิจัยมาอรรถาธิบาย พร้อมตัวอย่างที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้แบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของพลโลก เป็นแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยพัฒนาสังคมโลกต่อไป

มีโอกาสได้รับการเชิญชวนให้ไปช่วยทำหน้าที่เป็น Facilitator ให้กับ AFS Intercultural Programs  ในการอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หลักสูตร  AFS GCC Special Edition 2020 

GCC = Global Competence  Certificate 
หน้าที่หลัก :  การสรุปสาระสำคัญจากเนื้อหาในแต่ละ Module   ถามข้อคิดเห็น   อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่น้องๆมีข้อสงสัย หรือเข้าใจต่างไปจาก Concept   ช่วยส่งเสริมให้น้องๆ ได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อคิดเสริมในสิ่งที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ หรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติได้อย่างสร้างสรรค์
กำหนดการ
: วันที่   27 เมษายน – 21 พฤษภาคม  2563  .
                   สัปดาห์ละ 4 วัน  คือ จันทร์ – พฤหัสฯ   เวลา 20.00 -21.30 น. โดยประมาณ             

น่าภูมิใจ ที่เห็นภาพธงชาติไทยด้านหลังน้องคนหนึ่งและภาพผู้นำประเทศไทยในสถานการณ์ต้านภัยโควิด 19 

สัปดาห์แรกกำหนดเวลา เป็น 18.00 -19.30  น. (เวลาในประเทศไทย) แต่เห็นใจน้องๆ ที่พักอยู่ในประเทศเปรู  ประเทศปานามา  และประเทศโคลัมเบีย ที่ต้องตื่นแต่เช้า เนื่องจากเวลาต่างกันประมาณ 12 ชั่วโมง จึงขยับเวลาไปเป็นช่วง 20.00 -21.30 น.

ผลกระทบจากโควิด 19 :  AFS Intercultural Programs  ประกาศยุติโครงการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2563  ส่งผลให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของเอเอฟเอสทั่วโลก ต้องเดินทางกลับประเทศของตน   ทาง AFS Intercultural Programs จึงจัดทำหลักสูตรฯ นี้ขึ้นมา เพื่อให้น้องๆ ได้มีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมนานาชาติ  ซึ่งผู้คนจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมตามพื้นฐานของความเชื่อและทัศนคติ  โดยใช้หลักทฤษฏีทางการศึกษาและการวิจัยมาอรรถาธิบาย พร้อมตัวอย่างที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด  รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้แบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของพลโลก  เป็นแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยพัฒนาสังคมโลกต่อไป  

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนฯทั่วโลก มีจำนวนสูงถึง 5000 กว่าคน 
จำนวน Qualified Trainer :  75  คน
จำนวนประเทศ   :  50  ประเทศ
จำนวนตารางการ Live Session: 650 ครั้ง 

คุณสมบัติของ facilitator :  มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ  มีพื้นฐานความรู้ในเรื่อง AFS Intercultural Learning  หากเป็นเจ้าหน้าที่ของเอเอฟเอส ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องโดยตรงก็สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แต่ผู้เขียนเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสมานานหลายสิบปี ได้ทำงานกับเอเอฟเอสประเทศไทยหลายแผนก หลากโครงการฯ  จึงมีประสบการณ์และมีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก รวมทั้งผ่านการอบรมเป็น Qualified Trainer  จากฝ่าย Training ของ  AFS Intercultural Programs มาแล้ว จึงสามารถรับหน้าที่ได้อย่างไม่ต้องกังวล 

Live Session แรกของสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย ...บรรยากาศการเรียนรู้น่าประทับใจทุก Session เลย

เจ้าหน้าที่เอเอฟเอสประเทศไทย จำนวน 4-5 ท่าน จะเข้ามาให้กำลังใจและช่วยเหลือในยามมีปัญหาติดขัดทางเทคนิค และช่วยเสริมข้อมูลสำคัญในบางโอกาส  ตลอดการ Live Session ทุกครั้งใน  4 สัปดาห์ " อบอุ่นใจเสมอ "  *** ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้นะคะ ***  

Session สุดท้าย ตามกำหนดการ 21 พฤษภาคม  2563 
สิ่งที่ได้รับจากการทำหน้าที่เป็น  Facilitator
1. มีโอกาสได้แนะนำและช่วยสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนฯ  
2. มีโอกาสได้เติมเต็มความรู้สึกดีๆและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในอนาคต
3. มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับความคิดของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
4. ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในบทเรียนและพัฒนาด้านอารมณ์ให้มั่นคง
5. ได้เรียนรู้การทำงานในระดับนานาชาติ ที่มีมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฯ  

***... ขอขอบคุณเอเอฟเอสประเทศไทย ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ดีๆ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฯมาโดยตลอด ...***  
                       ***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...*** 

หมายเลขบันทึก: 677593เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2020 21:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2020 22:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

GCC มีประโยชน์ในการเตรียมตัวก่อนไปอยู่ต่างประเทศมาก ๆ ค่ะ ทำให้เราปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างชาติได้ดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ คนคิดหลักสูตรฯ นี้ ให้เศึกษาตอนจบโปรแกรม ฯ เพื่อให้คิดทบทวน& นำไปปรับใช้ ?เหมือนให้ไปลองเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงก้อน นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี