ความเห็น 3152045

AFS GCC Special Edition: Facilitated Dialogue Live Sessions

[email protected]
IP: xxx.53.133.174
เขียนเมื่อ 

GCC มีประโยชน์ในการเตรียมตัวก่อนไปอยู่ต่างประเทศมาก ๆ ค่ะ ทำให้เราปรับตัวและอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างชาติได้ดีค่ะ