ความเห็น 3152046

AFS GCC Special Edition: Facilitated Dialogue Live Sessions

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คนคิดหลักสูตรฯ นี้ ให้เศึกษาตอนจบโปรแกรม ฯ เพื่อให้คิดทบทวน& นำไปปรับใช้ ?เหมือนให้ไปลองเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงก้อน นะคะ