ภาพรายงานสดการจัดการความรู้ จากห้องภูกระดึง ขอนแก่น

 สบายๆ วันหยุดแต่ไม่หลุดหน้าที่ การจัดการความรู้ในทีม(รังสีเทคนิค) ในการประชุมประจำปีครั้งที่ ๑ จัดโดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพการบรรยาย เรื่องที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างจากบริษัทที่สนับสนุนภาพรังสีทาง Internet หล่อซ้ายสุด ผศ.เพชรากร หรือ อาจารย์ต้อม  หัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดการประชุมครับ

 

ภาพทีมวิทยากร คนนั่งกลาง ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ เจ้าของ Blogรังสีมีเทคนิค (คลิก) จากภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าพ่อ IT ของชาวรีงสีเทคนิต  

ภาพทีมงานชาวรังสีเทคนั่งฟังแบบ Deep Listening หล่อสุดนั่งหน้า คือ ท่านสมศักดิ์ จากภาควิชารังสีวิทยา มอดินแดง

ภาพ ศิษย์เก่า อาจารย์ เพื่อน นั่งฟังด้วยความสนใจ เสื้อเหลืองตรงกลาง คือ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนาเจริญ เข้าพ่อทางสถิติ จาก ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขวาสุด คือ พี่อ๊อด จาก มอดินแดง ใครรู้ชื่อจริงบ้างน้อ

มีการนำการจัดการความรู้เข้ามาเป็นหัวข้อหนึ่งในการสัมมนาครั้งแรก ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ครับ

 "เคล็ดวิชา การการจัดการความรู้ คือ ต้องจัดการความไม่รู้ เราจะได้ไปเรียนรู้ กู่การพัฒา พาสังคมเจริญ ต้องกำจัดอวิชชา ไปให้ไกลตัว"

JJ