การถามตำแหน่งของสถานที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปใช้บริการนั้น  เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง   โดยเฉพาะเวลาที่เราไปอยู่ในต่างแดน  การสื่อสารด้วยการถามทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญ  ต้องถามให้เป็นและฟังให้รู้เรื่อง  ว่าเขาตอบว่าอย่างไร

ครูอ้อยเน้นเรื่องนี้อยู่เสมอเวลาสอนนักเรียน  ว่า.....ในชีวิตจริงของคนเรานั้น  ย่อมใช้คำพูดเป็นทั้งคำถาม  และคำตอบ  ทั้งตอบรับและตอบปฏิเสธด้วย

 การตอบปฏิเสธก็ต้องตอบอย่างสุภาพ  ไม่ใช่ส่ายหน้าอย่างที่นักเรียนชอบทำ

การถามสถานที่บริการ  ครูอ้อยเคยเขียนในบันทึกชื่อ  Asking Where Services Are Located..... ส่วนการบอกลักษณะของตุกต่างๆนั้น  ก็เคยเขียนในบันทึกชื่อ  Describing Buildings

เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านบันทึกอย่างต่อเนื่อง ก็จะเข้าใจหลักของการถามและการตอบอย่างชัดเจน

ในคราวนี้  หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสไปซื้อสิ่งของตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ    ทางห้างเหล่านั้นจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการ  ที่เรียกว่า  INFORMATION  มีหน้าที่รับผิดชอบตอบคำถามของลูกค้าว่า...จะไปซื้อสินค้าประเภทนี้  ได้ที่ไหน  อยู่ส่วนไหนของห้าง บนชั้นอะไร  เหล่านี้เป็นต้น

ที่สิงคโปร์  ก็มีบริการแบบนี้  และครูอ้อยก็เคยไปถามแล้วด้วย  ก็สนุกดีและได้รับความรู้  เพระการใช้ภาษาอังกฤษของชาวสิงคโปร์แตกต่างจากประเทศอื่นๆมาก

เราอยากจะซื้อยา  ได้ที่ร้านขายยา  ก็ต้องรู้ว่า  ร้านขายยาชื่ออะไร  เช่น  Pharmacy  การถามหาร้านขายยาอาจจะถามว่า  Is there a pharmacy in this mall?  หรือถามว่า   Where can I buy some medicjne around here?

จากนั้น  INFORMATION  ก็จะตอบเรา...ว่า  Walk past the fountain.  ก็ต้องรู้คำศัพท์ว่า  fountain  มันคือน้ำตก  ก็ต้องเดินไปทางนั้น

หรือ  The pharmacy is about four stores down on your left.  เป็นการแนะนำว่า  ให้เดินไปทางซ้านประมาณ  5 ร้าน  อย่างนี้เป็นต้น

การแนะนำ  ท่านผู้อ่านก็ต้องฟังให้ดี   ถ้าฟังไม่ชัดเจน  ก็ถามใหม่  จนกว่าจะชัดเจน  เขาไม่ว่าอะไรเรา  เพระเป็นหน้าที่ของเขา  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  เราต้องรู้จักถาม

เรื่องทิศทางนี้  ครูอ้อยเคยประสบมาแล้ว  ในคราวที่ไปศึกษาอบรมต่างประเทศ  จะนิยมการเดิน  และถามไปตลอดทาง  จนเข้าใจดีว่าอะไรอยู่ตรงไหน  เมื่อกลับมาที่พักต้องมากางแผนที่และเช็คว่า  บริเวณใดที่เคยไปแล้ว  พบอะไร  เมื่อคราวต่อไปจะได้ไม่หลงทาง