ปกติจะซื้อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคราวละหลาย ๆ ฉบับ เพื่ออ่าน  เพื่อติดตามข่าวสารท้องถิ่นน่าน

                           เมื่อคืนวานนี้ไปซื้อมา 5 ฉบับ เป็นรอบกลางเดือนมา อ่านผ่าน ๆ ไป  แต่เช้านี้นำรอบต้นเดือนเก็บไว้วอย่างดีที่ตู้หนังสือมาอ่าน ( สุดสัปดาห์ก่อนไม่อยู่เพราะไปเที่ยวดอย ) พบว่า

                           ที่ นสพ.นันทบุรีนิวส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 1-15 ธันวาคม 2549 หน้า 5  ที่คอลัมภ์ "บันทึกร่องรอยการเดินทาง เล่าขานตำนานน่าน โดยฅนขุนเขา "  เขาเขียนเรื่อง  .......โลกโลกาภิวัฒน์สู่ความเปลี่ยนแปลงวิถีชนตองเหลือง ......

                           หากมีการประชุมคณะทำงานจิตอาสา  ตั้งใจว่าจะนำข่าวสารที่อ่านนี้ไปถ่ายเอกสารจ่ายแจก  หรือหากมีใครคิด เขียนถึง ก็จะทำแบบนี้ เมื่อมีโอกาส เพราะถือว่า ทุกคนทุกความคิดมีคุณค่า.