โรงเรียนข้างถนน : บ้านปั้นปูน บ้านแห่งทางเลือกของชีวิตอิสระ

แนวคิดในการจัดตั้ง บ้านปั้นปูน จึงได้เกิดขึ้นภายใต้กรอบความคิดที่จะสร้างหรือจัดตั้งสถานที่ สถานที่หนึ่ง สำหรับ เป็นจุดพักพิง และเป็นที่สำหรับเรียนรู้เรื่องราวทักษะต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ที่จะมีการฝึกทักษะด้านอาชีพ และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรระยะสั้น ๆ ทีเมื่อเรียนรู้จบแล้วสามรถนำกลับไปใช้ได้จริง สามารถนำกลับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ แทนที่จะ ขอทาน หรือเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพไปวัน ๆ

บ้านปั้นปูน บ้านแห่งทางเลือกของชีวิตอิสระ  

     สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโชน์) ทำงานกับคนไร้บ้านมาตั้งแต่ เริ่มต้นทำงานกันใหม่ ๆ ตอนนั้น กลุ่มที่เราทำงานด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก ที่เรียกกันว่าเด็กเร่ร่อน แรก ๆ เราก็หลงไปกับการทำงานที่ตั้งธงและความพยายามไว้ว่าจะนำเด็กกลับบ้าน หรือกลับสู่ครอบครัวให้ได้มากที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านมา การทำงานที่ลงลึกและเข้าถึงจิตใจ และครอบครัวของเด็กเร่ร่อนได้มากขึ้น ก็พบกับความจริงที่ว่า บ้าน ไม่ใช่คำตอบ แต่ครอบครัวก็ยังเป็นคำตอบอยู่เช่นเคย???     

     ที่ว่าบ้านไม่ใช่คำตอบก็เพราะว่า ครอบครัวของเด็กเร่ร่อน ส่วนหนึ่งที่เป็นครอบครัวไร้บ้าน มีความสุขกับการอยู่กับครอบครัว แต่ยังไม่มีบ้าน บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นหลักแหล่ง หรือบางคน ก็ไม่พอใจที่จะอยู่บ้านเพราะมีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในบัาน อยู่ไม่ได้ก็พากันออกมา บางครอบครัวเคยมีบ้านมีฐานะมาก่อน แต่ด้วยประสบอุบัติเหตุทางการเงินเป็นเหตุให้ต้องกลายสภาพเป็นคนไร้บ้าน ออกมาอยู่ตามที่สาธารณะแทน 

     อิสรชนทำงานมาเรื่อย ๆ อยู่กับปัญหามาเรื่อย ๆ พูดคุยหาทางออกให้แต่ละครอบครัวมาเรื่อย ๆ จนค้นพบว่า หากว่าเราสามารถมีสถานที่สำหรับให้ครอบครัวไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ได้ พักพิงเป็นการชั่วคราว และในสถานที่นั้น มีทางเลือกในการใช้ชีวิตให้ได้เลือกให้ได้เรียนรู้ ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับวิธีคิดและทัศนคติในการดำเนินชีวิต และอาจส่งผลให้เกิดแรงใจพลังใจที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ 

     แนวคิดในการจัดตั้ง บ้านปั้นปูน จึงได้เกิดขึ้นภายใต้กรอบความคิดที่จะสร้างหรือจัดตั้งสถานที่ สถานที่หนึ่ง สำหรับ เป็นจุดพักพิง และเป็นที่สำหรับเรียนรู้เรื่องราวทักษะต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ที่จะมีการฝึกทักษะด้านอาชีพ และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรระยะสั้น ๆ ทีเมื่อเรียนรู้จบแล้วสามรถนำกลับไปใช้ได้จริง สามารถนำกลับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ แทนที่จะ ขอทาน หรือเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพไปวัน ๆ  

     แนวทางดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง และเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครที่มีทักษะในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายและพร้อมที่จะถ่ายทอดทักษะนั้น ๆ เพื่อให้นำไปเปลี่ยนเป็นรายได้ของคนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน หรือการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่ บ้านปั้นปูน ที่เป็นจริงจับต้องได้ และอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่ถ้าหากใครก็ตามมีบ้านว่าง ๆ ที่มีเนื้อที่พอประมาณอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่รู้จะทำอะไร สนใจให้ อิสรชน หยิบยืม หรือเช่า สำหรับ เป็นบ้านที่จะสร้างทางเลือกเพื่อจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน ก็จะยินดีเป็นอย่างมาก เพราะนั่น คือการเร่งให้เกิดบ้านแห่งทางเลือกและปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

     ท้ายที่สุดหากคุณมีเพื่อน หรือคนรู้จัก กรุณาบอกต่อ ถึง สิ่งดีดี ที่เขา จะได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดีดี ร่วมกันกับ คุณ  มาร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียน รู้เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 100 บาท ต่อคนด้วยกัน สนใจร่วมสร้างสิ่งดีดีเพื่อสังคมอุดมความดี และความพอ เพียง ติดต่อมาที่ ....

สำนักเลขาธิการ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณ ประโยชน์)
95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบริมราช ชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหา นคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2884-5711- 2
 

หรือ

สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่น เกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 031 – 0 – 03432 – 9
และแฟ๊กซ์ใบโอนเงินมาที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนข้างถนนความเห็น (0)