ครูอ้อยเร่งออกบันทึกมากในระยะนี้  เพราะสัปดาห์หน้าครูอ้อยมีภารกิจที่จะไม่ได้ออนไลน์  ดังนั้นไม่ว่ากันหากท่านอ่านจนป่วนปั่นไป

บันทึกล่าสุดเรื่อง  ASKING FOR DIRECTION IN A MALL ครูอ้อยได้รับเกียรติจากคุณ นิดหน่อยในการแสดงความคิดเห็น  ซึ่งขออนุญาตนำลงในที่นี้คือ.....

ชอบทุกบันทึกใน series นี้   ค่ะ
ขอ save เก็บไว้อ่านนะคะ
ต้องใช้เวลาอ่านนานๆ ค่ะ   จะได้เข้าใจ
.
มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ   คือ
เวลาชาวต่างชาติมาถามทาง   แล้วตอบไม่ถูก
คือตอนนั้นมันนึกไม่ออกว่าจะพูดยังไง   ได้แต่ชี้ๆ ไป
เฮ้อ...

ก่อนอื่น.....ต้องขอขอบคุณนิดหน่อยก่อน  ที่แสดงความคิดเห็นกระตุ้นต่อมความคิดของครูอ้อยได้เติบโต..ขึ้น  และพัฒนาขึ้นไปในส่วนของการเขียนบันทึก  จากบันทึกเรื่อง..Asking Where Services Are Located.....

คุณนิดหน่อย  เธอมีปัญหากับการพูดไม่ออกตอนที่จะใช้ภาษาอย่างจริงจัง..ครูอ้อยก็เป็นค่ะ  เราไม่ต้องไปนึกถึง  ประโยคอย่างยาว  ให้นึกแต่คำสั้นๆกระทัดรัด  เช่น  Go over there...turn left.....turn right.....0n the secound floor...  หรือ  go through the... อะไรในทำนองนี้ค่ะ

หรือคำศัพท์  ลักษณะของสิ่งต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  คำเหมือน  ที่มีความหมายเหมือนกัน  นอกจาก big  ยังมี large  huge เป็นต้น  ต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่แสดงคำยืนยันอย่างหนักแน่น เช่น  Exactly how to get there.....

การบรรยาย  ลักษณะของสิ่งของต่างๆ  ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ  ต้องแสดงการสังเกต  จำเป็นคำก็ได้  เมื่อถึงเวลาจะเรียนคำนั้นมาใช้  เราจะเรียกได้เองตามอัตโนมัติ  จากบันทึกเรื่อง.....Describing Buildings
คราวนี้มาสังเกตบทสนทนาที่ใช้กัน  เพื่อว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้  ในการสนทนาในสถานการณ์อื่นๆ
INFORMATION  :   Nekt please !  เป็นการเรียกลูกค้าอันดับต่อไปให้เดินมาถามไ
Customer           :   Could you tell me where the toy department is?  เป็นการถามหา  ร้านที่ขายของเล่นเด็กๆ  อยู่ที่ไหน
ท่านอาจจะเปลี่ยนสถานที่  หรือ  ร้านค้าที่ท่านต้องการอื่นๆ  เช่น  the police headquarters...the Meseum of Natural Science... the Grant Bank Tower  ....the City Reference Library..  โดยใช้กระสวนประโยคเดียวกันนี้

  เช่น...Could you tell me where the  Bus Station is ?  เหล่านี้  เป็นต้น