ไข้หวัดน็อค           <p style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">          ช่วงอากาศเปลี่ยน ภูมิต้านทานของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงจะอ่อนแอ ต้องใช้เวาลาในการปรับตัวระยะหนึ่ง วันนี้เราจึงชานคุยเรื่องโรคไข้หวัดนก เพราะไม่ทราบว่าพื้นที่ไหนจะเจอภัยที่มาจากนก ..นกหนอนกเจ้าหกเจ้าเหิร เมื่อก่อนทุกคนชอบดูนกบิน ชื่นชมที่เห็นความสวยสนใสบินไปมาบนท้องฟ้า แต่วันนี้..เหตุการณ์ผลิกผัน นกได้กลายเป็นศัตรูของมนุษย์เต็มรูปแบบ ทำไมทุกอย่างตาลปัตรไปเช่นนี้  วันพรุ่งนี้จะมีเรื่องอะไรสุดแสนเศร้ามาให้เราต้องเสียใจกันอีก วิชากงวิชาการไม่ได้ช่วยอะไรได้บ้างเชียวหรือ..</p><p style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="center"><div style="text-align: center">ไก่ดำ1</div></p><p style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">            </p><p style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal">    มหาชีวาลัยอีสาน  มีโครงการวิจัยเชื่อมโยงกับนักวิจัยมืออาชีพ และนักวิจัยในหน่วยราชการต่างๆ  เพราะเราให้ความสำคัญถึงการผนึกพลังความรู้เข้าด้วยกัน ระว่างชุดความรู้นักวิจัย/นักวิชาการ กับชุดความรู้เชิงปฏิบัติ ที่เป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น </p><p style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>       การตั้งต้นเริ่มที่ปัญหาเฉพาะหน้า ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศมีปัญหาเรื่องไข้หวัดนก  เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงประมาณ 8 กลุ่ม เช่น </p><p>1.      กลุ่มนโยบาย ติดตามความเคลื่อนไหวที่จะทำการป้องกัน และใช้มาตรการกำกับควบคุม อย่างเข้มข้น</p><p>2.      กลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย  วางแผนศึกษาวิจัยมูลเหตุและสาเหตุของโรค ค้นหาข้อเสนอแนะ</p><p>3.      นักธุรกิจ  ปกป้อง ป้องกัน หาข้อสรุปอย่างเบ็ดเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว</p><p>4.      ชาวบ้าน  เผชิญกับการใช้วัคซีนป้องกัน  กลุ่มเลี้ยงไก่ชนเป็นหัวหอก ฟาร์มไก่ท้องถิ่นต้องปิดฟาร์ม ไก่ในเขตพื้นที่สีแดงถูกฆ่าตายหลายล้านตัว </p><p>5.      เจ้าพนักงานในพื้นที่  ออกมาตั้งเต็นท์คอยตรวจการขนย้ายสัตว์ข้ามถิ่น  ออกใบอนุญาตตามมาตรการขนย้ายสัตว์ปีก</p><p>6.      องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมาตรการดูแลป้องกันให้หมู่บ้าน ในชุมชน </p><p>7.      เจ้าหน้าที่อนามัย  ร่วมมือให้ความรู้ แจกเอกสารป้องกันโรค ให้คำแนะนำ8.      ชาวบ้านที่ยังดึงดันเลี้ยงไก่  พยายามหาเหตุผลที่จะชี้แจงให้เป็นที่ยอมรับได้ </p><p>   ข้อที่ 8 นี้สำคัญ ถ้าหาเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้มาชี้แจง นั่นก็หมายความว่า .ชาวบ้านจะไม่สามารถเลี้ยงไก่ ซึ่งเป็นโปรตีนชุมชนที่เคยอาศัยทั้งเนื้อและไข่ กิจกรรมครัวเรือนประเภทนี้จะถูกหยิบยกให้ระบบธุรกิจการเกษตรไปทำแต่ผู้เดียว .            </p><p>     ในภาวะที่พูดถึงการพึ่งตนเอง  ขณะเดียวกันอาชีพของชาวบ้านก็ถูกยึดไป  ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เพราะถูกมักมือชก  การที่ต้องตกมาอยู่ในสภาพนี้  ทำให้เห็นความสำคัญของความรู้  ชาวบ้านจะมาทำอยู่ทำกินแบบพอเพียงไม่ได้แล้ว  ในความพอเพียงนั้นต้องมีวิชาการไปกระตุ้นวิชาชีพให้เร่งรีบไขว้คว้าหาความรู้มาประดับตน และต้องเอาวิชาการผสมผสานกับวิชาเกินของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม </p><p>สถานการณ์เป็นตัวชี้นำในการตั้งโจทย์ตั้งประเด็น</p><p> การจัดการความรู้ในชุมชน</p><p>เรื่องของการเลี้ยงไก่ในชุมชน  จึงถูกออกแบบการวิจัยแบบไทบ้านขึ้นมา โดยการศึกษาในสภาพจริง เช่น</p><p>ð การเลี้ยงปล่อยในสภาพธรรมชาติ</p><p>ð การเลี้ยงขัง</p><p>ð เลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ห่าน ไก่ต๊อก ไก่แจ้ ไก่ป่า ไก่งวง นกกระจอกเทศ </p><p>ð เลี้ยงเชิงธุรกิจ  ไก่ดำ ไก่ไข่ </p><p>ð เลี้ยงด้วยหัวอาหาร</p><p>ð เลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตเอง </p><p>      เมื่อทำการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไก่ไประยะหนึ่ง  เราก็จะมาประมวลผล  จัดการวันวิชาการชุมชน “ ปันผลความรู้เรื่องไก่ เชิญพันธมิตรวิชาการ นักปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ สมาชิกKM. ที่ทำการเลี้ยงไก่  มาสรุปผลความรู้..ว่าขณะนี้เรามีความรู้เรื่องไก่แค่ไหน ความรู้มีพอใช้แล้วหรือยัง  หลังจากการเสวนาไก่เพื่อโปรตีนชุมชนผ่านไปภายในปลายเดือนนี้  เราจะมาสรุปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า</p><p style="text-justify: inter-ideograph; margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">โรคไข้หวัดนก ทำให้ใครเป็นไข้หวัดน็อคบ้าง</p>