เรียนไปทำไมกัน ???

มุสลิมจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในคุณธรรมของเขา ที่สะท้อนคำสอนของอิสลาม

เรียนไปทำไมกัน ???

คนๆหนึ่ง อาจต้องใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับสถาบันการศึกษาตั่งแต่อนุบาล จนกระทั่งจบปริญญาตรีหรือสูงกว่านี้ ก็เป็นเวลาร่วมๆ 20 ปี หรือ 1 ใน 3 ของชีวิต เพื่อที่จะเป็นโอกาสในการสร้างความเจริญก้าวหน้าของชีวิตต่อไป ซึ่งหากมองดูในแง่มุมนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อที่จะได้รับชีวิตที่มั่นคง

แต่กระนั้นก็ตามหากเราพิจารณาถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของอิสลาม การศึกษาหาความรู้ย่อมเป็น "หน้าที่" ของมุสลิมทุกคน ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษา หรือ ไม่ได้เรียนอยู่ภายในสถาบันการศึกษาก็ตาม

มุสลิมจำเป็นต้องแสวงหาความเข้าใจในชิวิตของตนเอง และตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า และในบทบาทต่างๆที่เขาได้รับมอบหมาย

ท่านศาสดา(ศาสนฑูต)ซล. ได้กล่าวว่า " ทุกๆท่าน คือผู้มีหน้าที่ดูแล และพวกท่านทุกคนจะถูกสอบถามถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของตน " (มุตตะฟักกุนอะลัยฮฺ)

ทั้งนี้มุสลิมจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในคุณธรรมของเขาที่สะท้อนคำสอนของอิสลาม ดังนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องมีภูมิความรู้ที่ ลึกซึ้ง แม่นยำ เพื่อที่จะสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะทุกคนย่อมมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป และจำเป็นต้องพัฒนา และนำมันมารับใช้สังคม และมนุษยชาติ

สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งมุสลิมจำเป็นที่จะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันเป็น "ประชาคมอิสลาม" และพร้อมจะมีความสัมพันธ์ที่ดี กับประชาคมอื่นๆ อันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างแท้จริง

ดังที่อัลลอฮฺ ได้ยกสถานะแก่ประชาชาติมุสลิมว่า

... เราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาติสายกลาง เพื่อที่เจ้าจะได้เป็นพยาน(แบบอย่าง)แก่มนุษยชาติ (อัลกุรอาน 2 :143)

ดังนั้นการเรียนในสถาบันการศึกษาจึงเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของการเรียนรู้ในอิสลามเพราะจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยหากจบการศึกษาดีๆ หรือในระดับสูง แต่กลับสูญเสียคุณค่าที่แท้จริงของการศึกษาไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ปรัชญา K(M)

คำสำคัญ (Tags)#ประชาติสายกลาง

หมายเลขบันทึก: 67722, เขียน: 17 Dec 2006 @ 01:27 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 02:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)