รุ่นพี่  ซึ่งเป็นรุ่นที่ 5 ได้เดินมาพูดคุยกับพวกเรา  ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่น 6  โดยแนะนำให้พวกเราเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  หรือ  อาจารย์ผู้สอน courses work ให้บ่อยๆ  ซึ่งเธอมีประสบการณ์ในการเรียนมามากแล้ว จึงอยากจะแนะนำให้พวกเรารุ่นน้องได้ปฏิบัติ

และ..ที่ฟังมานั้น  ก็เป็นเรื่องจริงที่พวกเราบางคนยังไม่เคยไปพบที่ปรึกษา  หรือ พูดคุย  หรือจะมีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เลย

ในวงสนทนานั้น  มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจากต่างจังหวัดท่านหนึ่ง  ที่ศึกษาในสาขาวิจัยการศึกษา

ท่านก็เปรยมาว่า   " พี่ไม่สนใจนะ  แต่พี่เป็น slow learner "

หมายถึง  ท่านเรียนไปอย่างช้าๆ  แต่ท่านคิดว่า มีความมั่นคง

และท่านก็  ให้คำคมมาว่า  " นาน..ถึงรู้..แต่ถ้ารู้..ก็รู้ได้นาน "

 

จากนั้น  ท่านก็พูดหลายอย่าง  ซึ่งแต่ละอย่างนั้น  เป็นการปลอบใจ  เพื่อนที่เรียนด้วยกันและอยู่ในวัยเดียวกัน

โดยท่านบอกกับพวกเราว่า  มี 2กลุ่มที่เรียนนี้  คือพวกพร้อมด้วยเวลา  แต่พวกเราขัดสนเวลา

การเดินทางของความสำเร็จ  ของ 2 พวกนี้  จึงแตกต่างกันมาก

เห็นด้วย  กับคำว่า.......นาน..ถึงรู้..แต่ถ้ารู้..ก็รู้ได้นาน

แต่ไม่ชอบคำว่า....slow learner   เลย