Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร หนังสือที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยรูปแบบอ่านง่าย เข้าใจง่าย

          Why SoDemocracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร เป็นงานเขียนจากคุณไอติม  นายพริษฐ์ วัชรสินธุ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สาขา ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์  และในระหว่างเรียน คุณไอติมได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักศึกษา (Oxford Union) ซึ่งคุณไอติมได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นคนแรกที่เป็นประธานสมาคมนี้ที่มาจาก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

        Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร? เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือไอติม ซึ่งเนื้อหามีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอย่างมาก  โดยเเน้นไปยัง ความเป็นของประชาธิปไตย ความสำคัญของประชาธิปไตย ข้อดีข้อเสียของประธิปไตย ปัญหาระบบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างน่าสนใจ

คุณไอติมยังนำเสนอปัญหาและประสบการณ์ต่างๆ ที่ตนพบเจอ  โดยการเล่าจะเน้นไปยัง การตั้งคำถามเป็นหลัก....        หนังสือ Why So Democracy ถูกเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ปรเด็นที่ชัดเจน มีการยกตัวอย่าง และการเปรียบเทียบที่ทำให้ผู้อ่านที่ไม่ได้ศึกษา (เรียน) มาในสายการปกครอง หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องด้านการเมือง ยังสามารเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยได้ง่ายๆ เพราะเนื้อหาจะเป็นเชิงเล่าประสบการณ์และการเปรียบเทียบ ซึ่งมีความทันสมัยในด้านเนื้อหาอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เรียนสายการเมืองโดยตรง แต่พึ่งสนใจการเมือง (เหมือนดิฉัน) ก็สามารถจับประเด็นและเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างง่ายๆ เพราะการละเล่นด้านตัวอักษรที่มีการเล่นไปมา ไม่ได้เป็นหนังสือที่เสนอเพียงข้อเท็จจริง แต่มีการตั้งคำถาม ชวนให้คิดไปด้วยกัน เปรียบเสมือนกำลังคุยหรือถกเถียงกับความคิดของนักเขียน (ทั้งๆที่เราไม่รู้จักเขา แต่การละเล่นในตัวอักษรของเขา จึงทำให้เรารู้สึก เสมือนกำลังคุยกันกับเขา) จึงทำให้การอ่านเรื่องการเมืองสนุกขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และไม่น่าเบื้อ

        มีหลายๆหัวข้อที่น่าสนใจ และเป็นประเด็นร้อนของสังคมที่มีการถกเถียง (กำลังถกเถียง)กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ยกตัวอย่างเช่น บทที่ 8 ที่ผู้เขียนมาในหัวข้อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำเป็นต้องมีไหม? ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยเรากำลังมีการถกเถียงในประเด็นนี้อยู่ ถือได้ว่า เป็นประเด็นร้อนและประเด็นสำคัญอันดับต้นๆของการเมืองไทย ณ ตอนนี้ก็ว่าได้ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีการพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยในการได้มาถึงสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หลักการได้มาสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ตามหลักสากล อำนาจที่สอดคล้องต่อการได้มาของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ข้อดีข้อเสียของการมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รวมไปถึง ควรมีหรือไม่มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ในประเทศไทย และมีการคำนวนด้านงบประมาณที่ใช้ไปกับการมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ ผู้เขียนไม่มีการชี้แนะหรือชัดชวนให้เราคิดแบบเดียวกันกับเขาหรือในคำตอบที่เป็นความคิดของเขา แต่หนังสือเล่มนี้ชวนให้เราคิด และค้นหาคำตอบที่เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆด้วยตนเอง ที่สำคัญไม่มีคำตอบไหนถูกหรือคำตอบไหนผิด (ทุกอย่างมีความเป็นเสรีและอยู่ที่วิจารณญาณของเรา) และบทนี้มีการทิ้งท้ายหัวข้อนี้ ด้วยประโยคสั้นๆที่ชวนให้คิดต่อไปไว้ว่า สิ่งเดียวที่แย่กว่าการที่ไม่มีแฟน คือ การที่มีแฟนที่ไม่ให้เกียติเรา  อะไรยังไงกันนนนนน???? พูดมาแนวนี้ คือ ต้องไปอ่านแล้วล่ะ อิอิ

       อีกบทหนึ่งที่ดิฉันสนใจอย่างมาก เพราะเป็นคำถามที่ดิฉันตั้งมาตั้งแต่ตอนอย่างเป็นเด็ก โครตสงสัย แต่ก็เป็นเพียงความสงสัยที่เรารับได้กับสภาพของความเป็นจริง เพราะเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับและปฏิบัติตามมาตลอด ความสงสัยเลยตกไป เหลือเพียงความเข้าใจในหน้าที่ที่เป็นพลเมืองคนหนึ่ง แต่หนังสือ Why So Democracy ก็มีการนำเสนอคำถามนี้ คือ บทที่11 ที่มาในหัวข้อ ทำไม่ต้องเคารพกฎหมาย ถ้าเราไม่เคยตกลง? พอได้อ่านหัวข้อนี้เสร็จ แว๊บแรกที่เกิดขึ้นมาในหัวสมองของดิฉันคือ... "เออว่ะ ฉันก็เคยคิดนี้ว๊าา ทำไมว๊ะ ฉันก็ไม่เคยตกลงอะไรกับใคร แล้วทำไมต้องปฏิบัติตามด้วย" Why So Democracy ได้อธิบายถึงความสำคัญของกฏหมายตามหลักประชาธิปไตยว่ามีความสำคัญอย่างไร และความเป็นมาของกฏหมายที่เราเองก็ไม่เคยตกลงอะไรกับใคร แล้วต้องปฏิบัติตามว่ายังไง ซึ่งสรุปออกมาเป็นใจความไว้ว่า...

ความเป็นจริงกฏหมาย ไม่ใช่เพียงกฏข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงความเป็นประเทศหนึ่ง แต่เป็นข้อควรที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการบริหารประเทศอย่างมีระบบ เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพื่อเจริญต่อไป

แล้วเราไม่เคยตกลงด้วย แต่ทำไมเราต้องปฏิบัติตาม? นั้นก็เพราะว่า...

  1. เพราะเราคือ พลเรือนที่รับผลปรโยชน์จากการมีกฏหมายนั้นๆไงค่ะ  เช่น ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต เมื่อมีกฏข้อบังคับ หลายๆเรื่องในชีวิตเรามีความมั่นคงมากขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น
  2. เพราะเป็นการตกลงกันของคนสมัยก่อน และถูกปฏิบัติตามตั้งแต่สมัยก่อน เพื่อความปลอดภัยคนในสมัยเริ่มต้นการทำกฏหมาย ได้ตกลงกันไว้ และถึงปัจจุบันนี้ กฏหมายจึงส่งผลประโชน์ต่อเรา จึงทำให้เราต้องปฏิบัติตามต่อไป

สำหรับรายละเอียดบทนี้และบทอื่นๆ สามารถติดตามอ่านต่อไปได้ในหนังสือ Why So Democracy และอีกหลายๆประเด็นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากและเราควรอย่างยิ่งนำมาถกเถียงกันใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย          สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มมาสนใจในด้านการเมือง หรืออยากลองอ่านหนังสือการเมืองที่ให้ความสนุก ความบันเทิง และชวนให้คิด ดิฉันขอแนะนำ หนังสือ Why So Democracy เล่มนี้เลยนะคะ ซึ่งเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์ที่สุดในตอนนี้ ถ้าพูดถึงความเป็นประชาธิปไตย และที่สำคัญเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือ จะตอบคำถามในหลายๆคำถามที่เราสงสัย ไม่ใช่เพราะเขาตอบคำถามเรา แต่เป็นการคิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล ดิฉันที่เป็นคนหนึ่งทีอ่านหนังสือ Why So Democracy ประชาธิปไตยมีดีอะไร? นั้น จึงอยากแนะนำ หนังสือเล่มนี้อย่างมาก สำหรัผู้ที่มีความสนใจด้านการเมือง หรือ ผู้ที่พึ่งสนใจด้านการเมือง หรือผู้ที่กำลังหาหนังสืออ่านเล่นในเวลาว่าง หรือหาคู่มือสักเล่มด้านการเมือง Why So Why So Democracy ถือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ตอบโจทร์ของทุกคนได้ เพราะไม่ได้เขียนเชิญสาระ หรือชวนให้เครียด แต่มาแนวเชิญชวนผู้อ่านคิด และสนุกกับการอ่านอย่างเพลิดเพลินค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมมองของฉันต่อหนังสือทุกเล่มที่ได้สัมผัสความเห็น (0)