Dahlia Hanafee

ปีสาม
มหาวิทยารัฐบาล
Usernameasmak23426
สมาชิกเลขที่217964
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ Dahlia Hanafee ชื่อเล่น หนูดิน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาที่เรียนเป็นภาคสนาม มหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

จบการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศ.พ.ด)ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ (ศ.พ.ด. สากอ) ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

จบการศึกษาระดับประถมที่ โรงเรียนบ้านไม้แก่น ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ โรงเรียนดารุสสาลาม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

มีความไฝฝันที่อยากทำอาชีพเป็นนักการพูดที่มีโอกาสขึ้นไปบนเวทีใหญ่ๆทั่วโลก และอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่มันเหลือมล้ำนี้ไปในทางที่ดีขึ้นและมีความเท่าเทียมกันในหลากหลายด้าน