“สิ่งที่ได้ในสิ่งที่ทํา” ความเป็นครูของลุงห้อย


     จากที่ผมได้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในรายวิชา ED 5101 ความเป็นครู ผมได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับรู้ความหมาย ความสำคัญของความเป็นครู วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี จิตวิญญาณของความเป็นครูและการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครู ตลอดจนการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่การนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนในการเรียนการสอน ในรายวิชานี้ได้มีกระบวนการสอนหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนความคิดจากการชมวีดีทัศน์ การเขียน Mind Map การเขียนบล็อกใน GotoKnow.org และการศึกษาผ่านเว็บไซต์  https://www.classstart.org/ ชิ้นงานก็จะประมาณนี้ครับ

ชิ้นงานที่ 1 การบริหารระบบจัดการเรียนการสอนด้วย Classstart.org เป็นการทำงานคล้ายกับ Google Classroom ทำให้รู้สึกให้ว่าได้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เรียนรู้หลักการทำงานหลายอย่างและสามารถนำไปพัฒนากับการสอนของเราได้

ชิ้นงานที่ 2  ประวัติส่วนตัว (Resume) การเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อให้ครูผู้สอน(อาจารย์) ได้ทราบเกี่ยวกับนักศึกษามากขึ้น เพื่อการปรับตัว และการพูดคุยกับนักศึกษาและคน และการเขียนประวัตินักศึกษาแบบกลุ่ม (Album) ทำให้นักศึกษาแต่ละคนรู้จักเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น เนื่องจากการทำงานเป็นกลุ่มการมีส่วนร่วมในการทำงาน

ชิ้นงานที่  3 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ทบทวนความเป็นครู” ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นครูต้องเป็นยังไง ผมรู้แค่ว่าสอน ๆ ไป งานชิ้นน้ำทำให้ผมได้รู้ว่าการเป็นครูมีมากกว่าการสอน มีอะไรที่ผมต้องเรียนรู้อีกมากมาย

ชิ้นงานที่  4 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ทบทวนตนเอง” บางครั้งการทบทวนตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ นะครับ คนเรามีถูกบ้าง ผิดบ้าง ผมเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาได้ ทำให้เราลดทิฐิ ในตัวเราได้ กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านเรื่องราวมามากมาย คิดไป คิดมาก็เร็วเหมือนกันนะครับวันเวลา

ชิ้นงานที่ 5 กิจกรรม “จดหมายจากมหาวิทยาลัยถึงคนไกลที่อยู่ทางบ้าน” เป็นครั้งแรกที่ผมเขียนจดหมายกลับบ้านในรอบ 10 ปี ทุกอย่างที่เขียนลงไปในจดหมายบางครั้งผมไม่เคยถาม หรือ บอกพ่อกับแม่เลย ธรรมดาของลูกผู้ชายครับ ไม่ค่อยบอกรักพ่อแม่เท่าไรครับ แต่จดหมายฉบับนี้ทำให้ผมได้บอกรักพ่อกับแม่อันเป็นที่รัก

ชิ้นงานที่ 6 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ครูที่ดีคือ อะไร” การเป็นครูที่ดี ถึงแม่จะไม่ได้มีวุฒิการศึกษา หรือใบประกอบวิชาชีพ ก็สามารถเป็นครูที่ดีได้ จุดหมายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน แต่สำหับผมวีดิทัศน์ชุดนี้ทำให้ผมเป็นครูที่ดีมากขึ้นครับ

ชิ้นงานที่  7 การเขียน Mind Map “บทที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพครู” จากการที่ได้ลงมือทำ Mind Map ทำให้ผมได้รู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู มากขึ้น ก่อนหน้านี้ก็พอรู้บ้างจากการอ่านหนังสือ

ชิ้นงานที่  8 วิเคราะห์อัตชีวประวัติ “คุณครูโกมล คีมทอง” การเป็นครูที่ดีต้องทุ่มเท เสียสละมากมายแค่ไหน จิตวิญญาณของความเป็นครู “ปณิธานของครูโกมล คีมทอง”

ชิ้นงานที่  9 การเขียน Mind Map “บทที่ 7 บทบาทหน้าที่ฯ” Mind Map ชิ้นนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของครูมีมากมาย ความรับผิดชอบด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน หรือการเป็นพ่อแม่คนที่ 2

ชิ้นงานที่  10 การจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก พูดถึงเทคโนโลยีบล็อกก็เป็นเทคโนโลยีที่เราได้ยินการมันนานมากแล้ว งานชิ้นนิทำให้รู้ถึงความรับผิดชอบมากขึ้น การถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านบล็อกทำให้ผมรู้สึกดีขึ้น

ชิ้นงานที่  11 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “Children Full of Life” ทำให้ผมได้รู้วีธีการสอนของครูท่านหนึ่ง อีกประเทศหนึ่ง การเรียนการสอนที่สามมารถนำมาปรับใช้งานได้จริง ๆ การบอกเล่า หรือการบัน การสะท้อนความคิด การเห็นคุณค่าของชีวิต

ชิ้นงานที่  12 การเขียน Mind Map “บทที่ 13 กฎหมายฯ” กฎหมายที่ครูควรรู้ ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากเราไม่ปฏิบัติตามแล้วเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้อย่างไร

ชิ้นงานที่  13 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “จิตวิญญาณความเป็นครู”งานชิ้นนี้ทำเอาผมน้ำตาคลอเลยดีเดียวครับ การที่ใครคนหนึ่งมีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยแท้สมัยนี้ค่อนข้างหายากครับ ผมก็คนหนึ่งที่จะเป็นให้ได้แบบครูในวีดิทัศน์

ชิ้นงานที่  14 วิเคราะห์วีดิทัศน์ชุด “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครูของแผ่นดิน” พ่อผู้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมและใครอีกหลายคนไม่ว่าจะในฐานะครู หนือบุคคลทั่วไปท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรา

ชิ้นงานที่  15 ครูที่สร้างแรงบันดาลใจ + ครูที่ไม่อยากเป็น อันที่จริงก็มีหลายท่านะครับที่เป็นแรงบัลดาลใจให้กับผม ตั้งแต่เรียนประถม จนถึง ปวส. ครูที่ควรเอามาเป็นแบบอย่าง และครูแบบที่ไม่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

ชิ้นงานที่  16 แฟ้มสะสมผลงานประจํารายวิชา ทำให้ผมรู้ว่า นี่เราทำได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ เป็นการรวมผลงานที่ผมได้ทำมาทั้งภาคเรียน ทำให้ผมได้รู้อะไรมากขึ้นครับ

ชิ้นงานที่  17 ดูงาน CMU Book Fair ครั้งที่ 26 (3 – 12 ก.พ.63) เหมือนเด็กน้อยได้เจอของเล่นครับ คลังความรู้ที่ผมไม่เคยสนใจเอาซะเลย เมื่อได้เดินเข้าไปก็ได้พบสิ่งแปลกให้ ความรู้ใหม่ ๆ มากมาย หลายอย่างที่นำมาปรับใช้ในการสอน การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน

หมายเลขบันทึก: 675403เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2020 16:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2020 16:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (19)

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัย ทุกๆงานที่ได้ทำให้อะไรมากมายเสมอครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ฉันชื่นชอบงานเขียนของคุณ คุณถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ดีค่ะ เป็นกำลังให้นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ดิฉันประทับใจการเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจในการสร้างบทความที่ดี ๆ แบบนี้ต่อไปค่ะ ทุกงานที่ได้ลงมือทำ มันมีความหมายต่อเราจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ฉันประทับใจในงานเขียนและรับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณได้ถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างดี เป็นกำลังใจให้กับงานเขียนของคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัย สถานเดิม จัดระบบการสรุปงานได้ดีมากครับ ขอชื่นชมผลงานครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ประทับใจในงานเขียนของพี่ชายค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัย ผมประทับใจในงานเขียนคุณมาก ผมเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปครับ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ดิฉันประทับใจในงานเขียนคุณมาก ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อไปค่ะ

สวัสดีครับคุณศักดิ์ชัย สถานเดิม ประทับใจงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้มีงานเขียนดีๆแบบนี้อีกนะครับ

ทุกงานที่ได้รับ ดึงบางอย่างออกมาจากจัวเราโดยที่เราไม่รู้เลย ชื่นชอบงานเขียนครับ คุณศักดิ์ชัย สถานเดิม

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัย ผมชอบงานเขียนของคุณมากครับเขียนได้ดีครับ ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัย ผมชื่นชอบงานเขียนของคุณครับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย และเป็นกำลังให้เกิดงานเขียนดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนขอบคุณนะคะ บรรยายเรื่องราวได้ดีมากค่ะขอบคุณที่นำมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันนะคะ

สวัสดีครับ คุณศักดิ์ชัย ผมประทับใจในผลงานของคุณมากครับ เป็นกำลังให้นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ชื่นชอบเรื่องราวของคุณ ขอเป็นกำลังใจนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย ขอเป็นกำลังใจให้ในงานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ฉันประทับใจงานเขียนของคุณและเป็นกำลังใจในให้นะคะ

สวัสดีค่ะ คุณศักดิ์ชัย ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจและขอให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี