เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส : ปัญหาเด็ก : ครอบครัวทางแก้ที่แนะนำกันมานาน

  ติดต่อ

ปัญหาเด็ก : ครอบครัวทางแก้ที่แนะนำกันมานาน

      ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มมีการให้ความสนใจกับปัญหาเด็กใหม่ ๆ ราวปี 2522 เห็นจะได้ ซึ่งถ้านับมาถึงวันนี้ ก็กว่า 20 ปีแล้ว ที่มีหน่วยงานที่เข้ามาทำงานด้านเด็ก ที่ริเริ่มกันมาและแตกแขนง สายงานที่เจาะจงลงไปที่ปัญหาเฉพาะเพิ่มมากขึ้นจนถึงวันนี้หลายสิบหน่วยงาน ทั้งที่เป็นของรัฐบาลเอง และเป็นองค์กรภาคเอกชน ซึ่งอาจจะต้องพัฒนาเข้าสู่ภาคมหาชนในไม่ช้า 


     ตั้งแต่แรกเริ่มคนทำงานด้านนี้ในยุคต้น อาจจะเร่งรุกไปที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ แก้ไข และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเด็กแต่เพียงประการเดียว จนหลายครั้งเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือไม่สามารถคืนกลับสู่สังคมได้ แต่เมื่อผ่านไปไม่นาน หลายหน่วยงานก็เริ่มพบคำตอบที่เป็นความจริงว่า ๕รอบครัว ชุมชน และสังคมเท่านั้น ที่จะสามารถแก้ไข และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ และเกิดขึ้นกับเด็ก จึงได้มีการเสนอแนวทางและรณรงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายข้างต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานดังกล่าว แต่ดูเหมือนว่า ความพยายามดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็น ครอบครัวยังมีการทำร้ายเด็ก ยังทอดทิ้งเด็ก ยังล่วงละเมิดเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ชุมชนยังมีการเอารัดเอาเปรียบเด็ก ยังมีการกล่าวโทษเด็กในด้านทางความเชื่อทางวัฒนธรรม สังคมยังไม่โอบอุ้มเด็กด้วยความจริงใจ ยังไม่มีการจัดสรรสวัสดิการอันสมควรให้แก่เด็กอย่างเพียงพอ


     เด็ก ในวันนี้ ยังได้รับแต่เพียงลมปากจากผู้ใหญ่ที่พ่นสัญญาให้กับเด็ก เด็กวันนี้ยังโดนผู้ใหญ่บังคับให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ผ่านคำขวัญวันเด็กที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้ทุกปี ๆ ข่าวสารการที่เด็กโดนทำร้ายยังมีการนำภาพเด็กที่หมกด้วยผ้าและหมวกผ่านทางสื่อแขนงต่าง ๆ ให้สังคมได้ล่วงละเมิดเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนบางคนบางกลุ่มยังใช้เด็กเป็นเครื่องมือหากิน และประชาสัมพันธ์การทำงานของตนเองไม่เว้นแต่ละวัน สื่อก็ยังหิวกระหายที่จะประจานเด็กหากว่าเด็กเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ทั้งที่นั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า เด็กเป็นเหยื่อทางความรุนแรงของสังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งแบบที่กระจ่างชัด และแอบแฝง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส

หมายเลขบันทึก: 67512, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-24 18:48:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กระบวนการเรียนรู้#ครอบครัว#คน#เด็ก#ศักยภาพ#อาสาสมัคร#เด็กเร่ร่อน#ด้อยโอกาส#วัตถุประสงค์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)