ผลพวงจากงานพืชสวนโลก มีดวงจิตมากมาย

ท่านสังเกตเห็นไหมค่ะ

ในรูปนี้ก็มีค่ะแปลกจัง เพราะรูปต่อมาที่ถ่ายก็ไม่มีรูปดวงจิตนี้อีกนะคะ