ในปัจจุบันปัญหาความเครียดของคนเรามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมาก  นั่นอาจจะเป็นเพราะ ในช่วงปัจจุบันได้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในสังคม เช่น  ปัญหาการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ซึ่งทุกปัญหาที่กล่าวมาล้วนทำให้เกิดความเครียดได้

      ดังนั้นเราต้องมารู้จักกับ  ความเครียด  กันก่อน  ความหมายของความเครียด  คือ  ปฏิกิริยาของร่างกายและจิตใจ ที่มีต่อสิ่งที่มากระตุ้น  ความเครียดอาจจะปรากฏออกมา เช่น  ปวดหัว  กระวนกระวายใจ  เป็นต้น  ความเครียดนั่นสิ่งที่ไม่ดี  แต่ถ้าคนเรารู้จักควบคุมความเครียดได้ก้จะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเอง  

     แต่ถ้าชีวิตขาดความเครียดไป  ก็เหมือนกับว่าชีวิตก็อาจจะขาดสีสันไปบ้าง  ดังนั้น  คนเราจึงต้องรู้จักกับ การจัดการกับความเครียด 

วิธีการคลายความเครียด

-การออกกำลังกาย

-การนั่งสมาธิ

-การพักผ่อนหย่อนใจ  เช่น การท่องเที่ยว