UKM : งานมหกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ตอนที่ 3

การเสวนาภาคีเครือข่ายการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย (UKM) ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ เป็นภาคีเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้
  สวัสดีครับ พี่น้องชาว   GotoKnow             จากผลการดำเนินงานการจัดมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ที่ผ่านมานั้น UKM  Forum นับว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี ผมในฐานะคุณลิขิตมือใหม่ จึงใคร่นำเสนอเพื่อร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับ วันนี้เป็นตอนที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อะไรจากการเป็นสมาชิกเครือข่าย UKM
3.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำเสนอโดย รศ.รังสรรค์   เนียมสนิท   รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มนำ KM เข้าไปใช้ในการพัฒนางานเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2547 โดยท่านอาจารย์จิตเจริญ ได้เริ่มขายแนวคิดให้กับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหารเห็นดีด้วยจึงได้มอบหมายให้ รศ.รังสรรค์ เป็น CKO ในการขับเคลื่อน KM ในมหาวิทยาลัย สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการเป็นเครือข่ายของ UKM คือ
1)      ได้เพื่อน โดยส่วนตัวแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว และหลังจากที่มาเป็นภาคี UKM ทำให้ได้เพื่อนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานที่ดี
2)      ได้ความรู้ สำหรับในด้านของการจัดการความรู้ ( KM) นั้น เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ จึงเป็น เครื่องมือ ( Tools) ที่ดีในการที่จะนำไปพัฒนาคน และองค์กรได้อย่างดี
3)      ได้งาน สามารถเอาไปเพิ่มคุณค่าของงาน เพิ่มคุณค่าของบุคลากร โดยที่มหาวิทยาลัยจะให้ ความสำคัญที่คนมาก เพราะคนเป็นกลไกลที่สำคัญในการทำงานสำหรับบุคลากรของหาวิทยาลัยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 43 ปี  โครงสร้างของเงินเดือนเพิ่มขึ้น ปีละสองครั้ง และยังมีโบนัสอีกเมื่อสิ้นปี นอกจากนั้นยังมีระบบสองขั้น จึงมีคำถามว่าแล้วบุคลากร อาจารย์ มีคุณค่าสูงขึ้นตามหรือไม่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงพยายามที่จะทำทุกวิถีทางในการที่จะเพิ่มคุณค่าของบุคลากรให้สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงนำ KM เข้ามาในการพัฒนางาน โดยมีเทคนิคในการทำงานคือ
3.1)  การกำหนดเป้าหมายในการทำ KM ต้องชัดเจน
3.2)  การเริ่มกระบวนการจะเริ่มจากจุดที่เล็กๆ ก่อนเพื่อดูความสำเร็จขององค์กร แล้วค่อยๆ ขยาย  เป็นวงกว้างออกไป อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ระหว่างภาคีเครือข่าย แล้วนำผลสำเร็จของชุมชนต้นแบบเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป
3.3)   การทำจะทำให้ KM เนียนอยู่ในเนื้องาน KM Inside ให้ดูเหมือนว่าการทำ KM ไม่ได้ให้ เป็นภาระงาน
3.4)      ใช้เครื่องมือให้หลากหลาย ในกระบวนการขับเคลื่อน KM นั้นต้องมีเครื่องมือที่ หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นสูง รวมทั้งการใช้ Blog ที่เป็นเครื่องมือของตะวันตก และเราก็สามารถเลือกใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังให้ความสำคัญอยู่ที่คน ต้องเข้าใจความเชื่อในคุณค่าของ คน  เนื่องจากคนเป็นกำลังหลักในการพัฒนา ดังนั้นจะต้องปรับความเข้าใจของคน และพัฒนาคน โดยใช้กระบวนการ KM เพื่อจะได้พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากเกินไปเพราะเรามีเครือข่ายค่อนข้างมากทั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีแบบอย่างแห่งความสำเร็จที่หลากหลายน่าจะเป็นแบบอย่างในการทำงานด้านการพัฒนาได้อย่างดี
ขอบคุณครับ
อุทัย   อันพิมพ์
15 ธันวาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 67511, เขียน: 15 Dec 2006 @ 17:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
บันทึกนี้ format แปลกๆ รูปแบบใหม่เหรอคะ...ครบถ้วนดีจังเลยค่ะ คุณอุทัย...เก่งจัง
  •    อาจารย์อุทัยตั้งใจทำให้แปลกหรือมันเป็นเองครับ
  • มาเรียนรู้ กับ เจ้าของ KMทำอะไร แปลกขึ้นมากเลยครับ