ศูนย์มะเร็งลำปางเพิ่งเปิดทำการอาคารรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เมื่อเร็วๆ นี้ (ธันวาคม 49) โปรดสังเกตปุ่มลิฟต์มีอักษรเบรลสำหรับคนตาบอด (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1: ปุ่มลิฟต์มีอักษรเบรล

 (โปรดคลิกที่นี่ถ้าต้องการชมภาพใหญ่ > [     Click     ] )

  • นิสิตรังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(เชอรี่)ได้บริจาคเลือดที่อาคารนี้เป็นคนแรก... จะเรียกว่า ทำพิธีเปิดอาคารอย่างไม่เป็นทางการก็ว่าได้

โปรดคลิกที่นี่เพื่อชมภาพการบริจาคเลือดของนิสิตรังสีเทคนิค >>>>> [     Click     ]

  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้บริจาคเลือดรายใหญ่ของที่นี่... เริ่มจากอาจารย์ทันตแพทย์สุทธิเวส มาสิงห์ อาจารย์ลาออกไปทำงานส่วนตัวแล้ว

ท่านมาร่วมงานศพคนรู้จักกัน... ผู้เขียนเลยเชิญท่านมาบริจาคเลือด

  • ท่านตั้งใจว่า จะบริจาคเลือดให้ได้ปีละ 1 ครั้ง (จริงๆ บริจาคได้ปีละหลายครั้ง)

ภาพที่ 2: ภาพอาจารย์หมอนกบริจาคเลือด

(โปรดคลิกที่นี่ถ้าต้องการชมภาพใหญ่ >>>>> [     Click     ] )

  • ท่านต่อไปเป็นคุณพิมพิลา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ท่านบอกว่า เลือดของท่านเข้มข้นดีมาก... ไม่มีการลอย นี่ไม่ใช่คำคุย เพราะเลือดของท่านเข้มข้นจริงๆ (จมทันที)

ภาพที่ 3: อาจารย์พิมพิลาบริจาคเลือด

(โปรดคลิกที่นี่ถ้าต้องการชมภาพใหญ่ >>>>> [     Click     ] )

  • อีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์เภสัชกรเกียรติสุดา (แน)... บริจาคไปยิ้มไป สงสัยจะอิ่มบุญ

ภาพที่ 4: อาจารย์เภสัชกรแนบริจาคเลือด

(โปรดคลิกที่นี่ถ้าต้องการชมภาพใหญ่ >>>>> [     Click     ] )

  • ขอขอบคุณอาจารย์หนุ่ย(นักเทคนิคการแพทย์) และอาจารย์ณรงค์ แก้วทองจากทีมคลังเลือดที่ให้บริการอย่างดี

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้บริจาคเลือดทุกท่านครับ... สาธุ สาธุ สาธุ