ความหมายของภาพwallpaper : ถามว่า "คนเราเกิดมาเพื่ออะไร?"

คำตอบคงอยู่ที่พุทธพจน์ ว่า "อัตตานัง ทมะยันติ ปัณฑิตา" แปลง่าย ๆ ว่า "บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมฝึกฝนพัฒนาตน" ดังนั้นในชีวิตประจำวันของเรา จึงไม่ควรสูญเสียไปเปล่า

แต่ควรที่จะใช้โอกาสในแต่ละวัน

เพื่อฝึกฝนพัฒนาจิตใจตนเองไปด้วย เช่น

• ฝึกสติกับการทำงาน
• ฝึกดูลมหายใจ
• ฝึกเจริญเมตตากับเพื่อนร่วมงาน
• ฝึกให้อภัย
• ฝึกมองโลกในแง่ดี
• ฝึกคิดพิจารณาโดยแยบคาย
• ฝึกสวดมนตร์ขณะทำงาน
• ฝึกให้ทาน
• ฝึกเสียสละ
• ฝึกช่วยเหลือผู้อื่น
• ฝึกคิดให้เกิดศรัทธา ฯลฯ
รูปภาพนี้ แม้เป็นรูปการฝึกฝนทางร่างกาย คือ

ออกกำลัง ชกมวย เตะต่อย แต่ก็สื่อความหมายของการฝึกฝนตนเองได้ดี ดังนั้นเมื่อใดที่ท่านเห็นรูปภาพนี้

ก็ให้เตือนสติตนเองว่า

วันนี้คือวันฝึกฝนพัฒนา(จิตใจ) ของเรา เราจะต้องใช้เวลาให้มีค่าที่สุด สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และ มีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนา และ ได้ฝึกฝนพัฒนาตนในวันนี้ (โชคสามชั้นเลยนะเนี่ย)