จากที่ได้เกริ่นนำเรื่องการเรียนรู้การใช้บล็อกมาบ้างแล้ว ก็จะให้เห็นภาพตัวอย่างบางตอนของการเรียนการใช้บล็อกภายใต้แผ่นฟ้าผืนเดียวกัน  แต่อาจต่างกันที่อยู่ใต้ตึกหรือใต้ต้นไม้และอยู่ใต้คำตอบของคนที่ไม่อยากเรียนบางคน

          ส่วนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ เป็นนักเรียนตัวใหญ่แต่ใจไม่โข่งจำนวน14  ท่าน วิทยากรหนึ่งเดียว และนักศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์เป็นผู้ช่วยวิทยากรอีก 3  ชีวิต 

          1.   ดร.แสวง  รวยสูงเนิน      วิทยากร

          2.    นางสำเนียง  ประยุทธเต     นักศึกษา

          3.    นายศิริพงษ์  สิมสีดา      นักศึกษา

          4.    นางพันดา  เลิศปัญญา      นักศึกษา

          5.    นางพระทิพย์   โคกศรี   โรงเรียนเม็กดำ

          6.    นางวรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์    โรงเรียนเม็กดำ

          7.    นางทุติยา  ธูปขุนทด   โรงเรียนเม็กดำ

          8.    นายคมเดช  ธูปขุนทด   โรงเรียนเม็กดำ

          9.   นายจักรภัทร  ชารีคำ    โรงเรียนบ้านคง

          10.  นางดวงจิต  มหาอุดม   โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง

          11. นาบุญร่วม  บุญพา   โรงเรียนบ้านคง

          12. นายชาญวุฒิ  สุดจริง   โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง

          13. นางโสภิญฆ์ฎา  มนตรี   โรงเรียนบ้านเตาข่า

          14.  นายสุริยา  ทิพสีลาด  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์

          15.  นายสรายุทธ  เสนาสุธรรม  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์

          16. นายเลื่อน  แก้วศรี  โรงเรียนบ้านเตาข่า

          17. นายภานุพงศ์  การิเทพ Node ชุดโครงการประสานงานชีวิตศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

           ถ้าพิมพ์ชื่อพิดพลาดต้องขออภัยเป็นอย่างสูง เพราะอ่านไม่ถูก

          จำนวนคนไม่มาก แต่พลังการเรียนรู้ที่จะตามมาจะมากมายมหาศาล

           ขอบคุณค่ะ