วันที่ 14 ธันวาคม

วันนี้ถ่ายเอกสารและออกไปถ่ายงานนอกสถานที่กันที่บ้านพี่ใหญ่ค่ะ เป็นสารคดีรณรงค์ลดอุบัติภัยในช่วงปีใหม่