ตอนสมัยเด็กๆชอบถามคำถามคุณครู จนคุณครูท่านรำคาญก็อยากรู้ อยากเห็นหลายอย่างๆแถมสมัยก่อนไม่มี Internet ให้ค้นคว้าเท่าไร เป็นเด็กบ้านนอก ถามคำถามได้อย่างเดียว พอโตเข้าใจว่าคำถามสำหรับถามนักเรียนมีความสำคัญ Bloom ได้แบ่งคำถามในภาษาอังกฤษไว้ 6 อย่างคือ

  1. ระดับความรู้ ความจำ(Knowledge)

  2. ระดับความเข้าใจ( Comprehension)

  3. ระดับการนำไปใช้(Application )

  4. ระดับการวิเคราะห์(Analysis )

  5. ระดับการสังเคราะห์(Synthesis)

    6. ระดับการประเมินค่า( Evaluation )

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ปกติคุณครูรวมทั้งผู้เขียนด้วย ชอบใช้คำถามแค่ความรู้และความเข้าใจ ไม่ค่อยได้ใช้คำถามที่เป็นระดับการประเมินค่า( Evaluation )ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีความคิดที่ซับซ้อน(Complex thinking)ยิ่งขึ้น ดูตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุ(Accident)ว่าจะถามอย่างไร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ถ้าถามว่า Who was in the accident?  Were they hurt? จะเป็นคำถาม ระดับความรู้ ความจำ(Knowledge)</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ถ้าถามว่า Can you describe what happened? จะเป็นคำถาม ระดับความเข้าใจ( Comprehension)</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ถ้าถามว่า Was it a big accident? จะเป็นคำถาม ระดับการนำไปใช้(Application )</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ถ้าถามว่า Why did it happen? จะเป็นคำถาม ระดับการวิเคราะห์(Analysis )</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ถ้าถามว่า  How could it have been avoided? จะเป็นคำถาม ระดับการสังเคราะห์(Synthesis)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>       แต่สุดท้าย ถ้าถามว่า  Do our traffic laws help prevent such accidents? ระดับการประเมินค่า( Evaluation )   </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ผมชอบถามคำถาม ตอนนี้ก็ยังถามอยู่ อยากให้คุณครูถามคำถามที่เกี่ยวกับความคิดที่สร้างสรรค์ พบเด็กที่ถามคำถามเก่ง ในอนาคต เขาอาจเป็นเด็กที่เก่งก็ได้อย่าไปปิดกั้น ความคิด ความจินตนาการเด็กๆเลยครับ ใครมีประสบการณ์สมัยเด็กหรือเกี่ยวกับเด็กๆที่เกี่ยวกับคำถาม มาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ</p><div id="smileyDIV0"><div style="text-align: center"></div></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>