• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

คณะกรรมการเงินของมหาวิทยาลัย

  การประชุมคณะกรรมการเงิน  

วันนี้ได้ประชุมคณะกรรมการเงินของมหาวิทยาลัย ผมคนหนึ่งที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ ในการเปิดประชุมประธานคือ ท่านอธิการมีวาระแจ้งให้ทราบ คือ การยุบ กองทุน กรอ.ในปีหน้าจะไม่มีกองทุน กรอ.แล้วนะครับ เป็นแปรเปลี่ยนเป็น กองทุน กยศ.เหมือนเดิมครับ ดังนั้นน่าเป็นห่วงเรื่องการกู้ยืมเงินของนิสิตที่เข้ามาใหม่ส่วนมากคนภาคอีสานเราไม่ค่อยมีเงินบางคนหวังพึ่งเงินกู้ กรอ.ทั้งนั้น ปีหน้าก็จะไม่มีแล้ว เป็นการกู้ยืม กยศ.ซึ่งก็มีการจำกัดการกู้ยืมเงิน ไม่เหมือน เงินกู้ กรอ.ที่ทุกคนสามารถกู้ได้ ในส่วนเรื่องอื่น เพื่อพิจารณาก็มี เรื่องของการเงินของมหาวิทยาลัย ซึ่งผมได้รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ว่าในปัจจุบันมีเงินสดที่ฝากธนาคารอยู่จำนวนทั้งหมดเท่าไร แล้วก็มีเงินสะสมของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา และยังมีรายรับที่เข้ามาในปีงบประมาณ 2550 มีจำนวนเงินเท่าใด โดยแยกออกเป็นประเภท ต่าง ๆ ที่เป็นรายรับที่เข้ามา ตลอดรายการจ่ายเงิน ณ ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไรคงเหลือเท่าไร สรุปแล้วเราก็ยังมีเงินเหลือสะสมอยู่พอสมควร เพื่อสามารถนำไปนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อไปได้อีกพอสมควรครับ  และเรื่องต่อไปที่ผมนำเสนอในที่ประชุม เกี่ยวกับการประมาณการเงินสดล่วงหน้า ว่า นับตั้งแต่วันที่ 14 ธค.49 - 30 กย.50 จะได้รับเงินมาจากส่วนไหน เช่น ได้รับเงินจากวิสาหกิจที่จะให้มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียนของนิสิตที่ค้างชำระของภาคเรียนที่ 2/49 และภาคเรียนซํมเมอร์ ตลอดภาคต้น/50 และรายรับจากโรงเรียนสาธิต  ตลอดจนที่จะได้เงินจากการรับรายงานนิสิตระบบโควต้าและระบบพิเศษในวันที่ 5-7 กพ.50 และรับรายงานตัวAdmissionในวันที่ 28 พ.ค.50 ซึ่งในปีหน้าแผนการรับนิสิตในปี 50 จำนวน 11,255 คนในระดับปริญญาตรี และมีการประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 50 หักจากรายรับที่ประมาณการไว้ ก็จะเห็นว่ามีเงินคงเหลือเป็นเงินสะสมอยู่พอประมาณ นี้ก็คือการประมาณการเงินสดที่ได้รับที่ได้นำเสนอในที่ประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ก็รับทราบและซักถามว่าการคิดอย่างไร ซึ่งก็การคิดจากฐานปีที่แล้วที่ประมาณการที่ประชุมก็ให้ผมประมาณให้ดูของกองแผน ซึ่งผมไม่ได้ดูการประมาณของกองแผนเลย ก็คงนำไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ประชุมกรรมการเงิน 
  หมายเลขบันทึก: 67332
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

มีเหตุผลเช่นใดรึเปล่าครับที่ กรอ. ต้องยกเลิก

รัฐบาลคงไม่มีเงินครับที่จะระดมเงินทุนให้กู้ยืม และอีกอย่างระบบกู้กรอ. ยังไม่ชัดเจนระเบียบต่าง ๆ การทำข้อมูลออนไลด์มีการผิดพลาด จึงต้องยกเลิกไปแล้วเปลี่ยนรูปมาเป็นกองทุน กยศ.เหมือนเดิม