วันนี้ไม่ได้ไปฝึกงานครับ  เนื่องจากไม่สบายครับ  เลยไม่มีบันทึกครับ